Blogs

Rubriek Actueel

Blijven werken aan kwaliteit: Iedere dag een stukje beter

Camilla Baeten werkt bij ons Mobiliteitsbureau als kwaliteitsmedewerker. Ze is het klankbord voor de rest van het team en zorgt ervoor dat de processe...
21 juli 2021
Rubriek Actueel

Wat kunnen we leren van Denemarken op het gebied van flexvervoer?

Op het gebied van mobiliteit lijkt het hier in Nederland allemaal goed geregeld, maar kan het niet beter? Jacky Lodewijks legt uit waarom het volgens ...
12 juli 2021
Rubriek Actueel

Wat moet ik met de nieuwe VNG modelverordening?

Eind 2020 bracht de VNG een nieuwe modelverordening voor het leerlingenvervoer. Voor veel gemeenten roept dat de vraag op: moeten we die overnemen? Of...
1 juli 2021
Rubriek Actueel

Over aansturingsmodellen: Het all-in contract

Binnen het doelgroepenvervoer zijn er verschillende manieren waarop je taken en rollen kunt verdelen. Eerder schreven we een artikel over de vier vers...
23 juni 2021
Rubriek Actueel

Als een uur schuiven niet lukt, dan een half uur of kwartier?

75% van de stemmers op onze poll is er voorstander van om na de lockdown de norm te stellen om voor tien uur ’s ochtends geen fysieke meetings te pl...
21 juni 2021
Rubriek Actueel

Inclusiviteit en rechtvaardigheid in het mobiliteitsdomein. Dat willen we toch allemaal?

We zijn op dit moment druk bezig met de energietransitie. Alles moet duurzamer, groener, we hebben het over circulair. We weten allemaal dat er een tr...
11 mei 2021
Rubriek Actueel

Welk aansturingsmodel past het best bij jouw visie en ambitie?

Binnen het doelgroepenvervoer zijn er verschillende manieren waarop je kunt werken. We delen regelmatig content over het zogenaamde regiemodel. Maar d...
26 april 2021
Rubriek Actueel

De week van team frontoffice

Wat doen we bij Forseti eigenlijk zoal in een week? Maike en Bonnie stellen zichzelf voor en nemen je mee in hun werkweek.
7 april 2021
Rubriek Actueel

Dit is hét moment om ov en doelgroepenvervoer te integreren

Nu we allemaal hopen dat we binnenkort terug kunnen keren naar een samenleving waar meer kan, moeten we de kans pakken collectief vervoer efficiënter...
22 maart 2021
Rubriek Actueel

‘Samen een kwalitatief goed vervoersysteem neerzetten voor degenen die het écht nodig hebben.’

In februari is Esther Vaessen gestart als adviseur doelgroepenvervoer. Hiervoor werkte ze ruim veertien jaar in diverse functies bij de Gemeente Arnhe...
10 maart 2021
Rubriek Actueel

De week van Daan Stevens

Daan begon vlak voordat corona uitbrak in Nederland bij Forseti als strategisch adviseur vervoer. Een vreemde tijd om te starten met een nieuwe baan. ...
5 januari 2021
Rubriek Actueel

Afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen met virtual reality

Uit onderzoek is gebleken dat de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt moeilijk aan het werk komen omdat ze niet kunnen reizen. Zo ontstaat er letter...
3 december 2020
Rubriek Actueel

Versnelt Corona de introductie van flexvervoer?

Vervoeroplossingen op afroep, zoals hubtaxi’s en flexbusjes, kunnen wel eens een vlucht gaan nemen. Veel traditionele streeklijnen waren al kwetsbaa...
3 juni 2020
Rubriek Actueel

‘Ik zoek het onbekende op en werk aan innovatieve oplossingen’

Sinds eind februari is Daan Stevens bij ons in dienst als strategisch adviseur vervoer. Met zijn kennis van het openbaar vervoer is hij een toegevoegd...
31 maart 2020
Rubriek Actueel

Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 10 maart 2020

Een overzicht van alle presentaties:
12 maart 2020
Rubriek Actueel

NVC 2019 – MaaS: van repareren naar regisseren

MaaS vereist een nieuwe kijk op de publieke positionering en marktwerking om maatschappelijke belangen te bewaken.
28 november 2019
Rubriek Actueel

Forseti detacheert beleidsadviseurs op locatie

Onze beleidsadviseur Wytze Schouten is twee dagen per week gedetacheerd bij de gemeenten Duiven en Westervoort. De twee gemeenten in de regio Arnhem-N...
4 juli 2019
Rubriek Actueel

Een actieplan dat werkt!

In de regio Noordoost-Fryslân is het Actieplan Doorontwikkeling Jobinder bestuurlijk vastgesteld. Dit plan bevat concrete maatregelen om het vervoers...
4 juli 2019
Rubriek Actueel

MaaS-studiereis naar Wenen geslaagd!

Mobility as a Service (MaaS) staat volop in de belangstelling! Ontwikkelingen hebben grote impact op onze mobiliteit in de toekomst. Er zijn vooral oo...
13 juni 2019
Rubriek Actueel

Nieuwsbrief Doelgroepenvervoer April 2019

Hoe kunnen we het doelgroepenvervoer in Nederland verbeteren?
11 april 2019
Rubriek Actueel

Tips voor een goede start van het schooljaar!

Hoe start het schooljaar 2019/2020 in uw gemeente? Gaat alles goed? Worden alle leerlingen opgehaald? De start van het nieuwe schooljaar is altijd een...
8 april 2019
Rubriek Actueel

Stakeholders leveren waardevolle input bij aanbesteding

Stakeholders worden door opdrachtgevers lang niet altijd betrokken bij een aanbestedingsprocedure. Terwijl ouders/verzorgers, instellingen en scholen ...
8 april 2019
Rubriek Actueel

Geef de school een duidelijke rol in het leerlingenvervoer!

Het klinkt zo logisch; de school en het leerlingenvervoer. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar toch is het niet vanzelfsprekend dat zij e...
8 april 2019
Rubriek Actueel

Geslaagde actualiteitenseminar leerlingenvervoer 2019!

Op dinsdag 12 maart jongstleden was het weer zover: de jaarlijkse actualiteitenseminar leerlingenvervoer van Forseti. Het was de 13 editie van het eve...
15 maart 2019
Rubriek Actueel

Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 12 maart 2019

Een overzicht van alle presentaties:
15 maart 2019
Rubriek Actueel

Nieuwsbrief Doelgroepenvervoer December 2018

Hoe kunnen we het doelgroepenvervoer in Nederland verbeteren? 
15 december 2018
Rubriek Actueel

Kostenstijging in het doelgroepenvervoer

Btw-verhoging Over het leerlingenvervoer moeten gemeenten de btw zelf betalen. Dit vervoer valt nu nog onder het lage btw-percentage van 6%, maar dit ...
12 december 2018
Rubriek Actueel

Potentie van OV vaak groter dan consulenten denken

Doelstelling Midden-Brabant De regio Midden-Brabant werkt aan de doorontwikkeling van het doelgroepenvervoer (Regiovervoer Midden-Brabant). De doelste...
11 december 2018
Rubriek Actueel

Nieuwsbrief Doelgroepenvervoer November 2018

Lees hier over klanttevredenheid, reistijden en duurzaamheid.
10 november 2018
Rubriek Actueel

Andere Mobiliteit in Gelderland

Voor de provincie Gelderland heeft Forseti de aanpak rondom Andere Mobiliteit vormgegeven. Dit gebeurde samen met een intern projectteam en in ambteli...
2 november 2018
Rubriek Actueel

Goede overgang tussen aanbesteding en start leerlingenvervoer

Na een succesvolle aanbestedingsprocedure is het van belang om direct met de implementatie te starten. Bij een aanbesteding van leerlingenvervoer in U...
2 november 2018
Rubriek Actueel

Ons Tweede Thuis optimaliseert cliëntenvervoer

Ons Tweede Thuis heeft met 72 locaties een substantiële hoeveelheid cliëntenvervoer. Om deze reden is door de organisatie, in samenwerking met Fors...
15 oktober 2018
Rubriek Actueel

Nieuwe Tariefstructuur NzA 2019 betrekt afstand in hoogte vergoeding!

Vanaf januari 2019 geldt er een nieuwe systematiek voor declaraties van het vervoer van Wlz-cliënten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de af...
15 oktober 2018
Rubriek Actueel

Actuele aanbestedingen Forseti

Hieronder treft u een overzicht aan van de actuele- en aankomende aanbestedingen van Forseti.
7 augustus 2018
Rubriek Actueel

Forseti werkt mee aan zero emissie doelgroepenvervoer

Forseti heeft een convenant ondertekend waarin diverse partijen met elkaar hebben afgesproken dat het doelgroepenenvervoer vanaf 2025 volledig Zero Em...
9 juli 2018
Rubriek Actueel

Maximale reistijden in het leerlingenvervoer

Voor veel kinderen en hun ouders is het belangrijk dat hun kind niet onnodig lang onderweg is voor de reis naar school en terug. Hier wordt dan ook do...
9 juli 2018
Rubriek Actueel

Jeugdvervoer of leerlingenvervoer?

Binnen de meeste gemeenten twee verschillende afdelingen met verschillende taken en verantwoordelijkheden, maar toch zien wij binnen het vervoer dat g...
9 juli 2018
Rubriek Actueel

Nieuwsbrief Doelgroepenvervoer Juli 2018

Lees hier over klanttevredenheid, reistijden en duurzaamheid.
5 juli 2018
Rubriek Actueel

Tweede kennismiddag zorgvervoer

Op dinsdag 27 maart 2018 heeft Forseti de tweede middag voor het zorgvervoer georganiseerd. In een open en informele setting hebben we met een aantal ...
5 april 2018
Rubriek Actueel

Succesvol actualiteitenseminar leerlingenvervoer 2018!

Ook dit jaar heeft Forseti het actualiteitenseminar Leerlingenvervoer georganiseerd. Deze vond plaats op dinsdag 13 maart op de inmiddels bekende loca...
29 maart 2018
Rubriek Actueel

Beleidsplan ‘Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid’

In de regio Amersfoort hielpen we bij het opstellen van een beleidsplan dat als basis dient om de zelfstandigheid in mobiliteit van inwoners te vergro...
26 maart 2018
Rubriek Actueel

Mobility as a Service (MaaS)

Borging van mobiliteitsbeleid met MaaS vereist nieuwe kijk op publieke positionering en marktwerking: van repareren naar regisseren ! Een gewaagde ste...
26 maart 2018
Rubriek Actueel

Vier gemeenten → één loket leerlingenvervoer

De Noord-Hollandse gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn zelfstandige gemeenten, maar hebben sinds 1 januari 2017 één gezamenlijke am...
26 maart 2018
Rubriek Actueel

Klantbeleving

Een recent onderzoek naar de klantbeleving onder Wmo-reizigers laat zien dat persoonlijk contact met de reiziger -over hoe zij het vervoer ervaren- ee...
26 maart 2018
Rubriek Actueel

Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 13 maart 2018

Een overzicht van alle presentaties:
16 maart 2018
Rubriek Actueel

Monitoringsplan contractvervoer

Het contractmanagement is een belangrijk instrument dat opdrachtgevers hebben in de contractfase. Het FNV en SEO Economisch Onderzoek hebben eerder a...
30 november 2017
Rubriek Actueel

Koopt u uw Wmo-vervoer in conform AMvB?

Door een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) moeten gemeenten zich meer verdiepen in de kosten van het Wmo-vervoer. Deze AMvB stelt een aantal eisen...
30 november 2017
Rubriek Actueel

Gemeenten betrekken reizigers bij opstellen beleidsplan ‘Kanteling in mobiliteit’

In de regio Eemland-Heuvelrug hebben Forseti en Bureau HHM de handen in een geslagen. Wij werken samen aan een beleidsplan kanteling voor de zes gemee...
13 juni 2017
Rubriek Actueel

Mobility as a Service en regiecentrales: kansen voor verbinding

De opkomst van regiecentrales in het doelgroepenvervoer en de ontwikkelingen op het gebied van Mobility as a Service (MaaS) zorgen voor interessante d...
13 juni 2017
Rubriek Actueel

Verbeterscan Vervoer biedt antwoorden en geeft een diagnose

Veel gemeenten denken na over een andere invulling van het doelgroepenvervoer. Uw gemeente ook? Als u dit vervoer wilt verbeteren en de efficiency wil...
13 juni 2017
Rubriek Actueel

Ervaringen Daelzicht

Voor de Limburgse zorgaanbieder Daelzicht heeft Forseti recent een aantal concrete maatregelen en procedures voorgesteld om de kwaliteit van het zorgv...
1 juni 2017
Rubriek Actueel

Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 14 maart 2017

Een overzicht van alle presentaties:
22 maart 2017
Rubriek Actueel

Actualiteitenseminar leerlingenvervoer groot succes!

Forseti organiseerde op dinsdag 14 maart het actualiteitenseminar Leerlingenvervoer. Het actualiteitenseminar was wederom een groot succes en zorgde v...
22 maart 2017
Rubriek Actueel

Actualiteitenseminar Leerlingenvervoer 14 maart 2017

We zitten alweer een paar weken in 2017 en binnenkort begint voor velen weer de periode om de voorbereidingen te treffen voor het nieuwe schooljaar. E...
7 februari 2017
Rubriek Actueel

Relaties aan het woord

Leuke persoonlijke boodschap van een aantal van onze relaties. Met veel plezier zien wij de volgende 10 jaar tegemoet !
3 februari 2017
Rubriek Actueel

10 jaar Forseti

Tien jaar waarin onze betrokken medewerkers een bijdrage hebben geleverd aan het beheersen en slimmer organiseren van doelgroepenvervoer. Om dit te vi...
3 februari 2017
Rubriek Actueel

Opstellen reizigersprofiel Arnhem Nijmegen

In het reizigersprofiel staat alles wat voor de gebruiker van vervoer van belang is om te weten hoe kwalitatief goed vervoer aan te kunnen bieden. Dat...
30 januari 2017
Rubriek Actueel

Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 8 maart 2016

Een overzicht van alle presentaties:
3 januari 2017

Rubrieken

scroll