Bekijk onze vacatures
menu

Blogs

Rubriek Actueel

Is de tijd al rijp voor spitsheffing en tariefdifferentiatie? In het Wmo-vervoer wel

Het plan van NS om een spitsheffing in te voeren heeft behoorlijk wat stof doen opwaaien. De steen ligt daarmee (opnieuw) in de vijver. Tariefdifferen...
24 augustus 2023
Rubriek Actueel

Openbaar vervoer onder de loep: Waarin verschillen Denemarken en Nederland?

Lynn Visser studeert Bestuurskunde & Overheidsmanagement in Den Bosch. Begin dit jaar startte haar afstudeerstage bij Forseti met het doel om de w...
28 maart 2023
Rubriek Actueel

‘Iedereen zou een Joke moeten hebben’

14 maart organiseerden we ons 14e Actualiteitenseminar Leerlingenvervoer. De drukste spits van het jaar zorgde ervoor dat we een half uurtje later zij...
23 maart 2023

Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 14 maart 2023

Een overzicht van alle presentaties:
16 maart 2023
Rubriek Actueel

Aanpassing maximale ritduur: een maatregel in de marge

Het leerlingenvervoer ligt onder vuur. Regelmatig verschijnen verhalen in het nieuws over leerlingen die onnodig lang in een taxi moeten zitten. Dat h...
8 november 2022
Rubriek Actueel

Terugblik: start leerlingenvervoer schooljaar 22/23

Hoe is de start van dit schooljaar verlopen? Is al het leerlingenvervoer tijdig aangevraagd? En hoe zijn de eerste ritten verlopen? Tussen april en se...
20 oktober 2022
Rubriek Actueel

Ov en flexvervoer in Denemarken: onze studiereis

In Denemarken spelen vergelijkbare vragen over dunne ov-lijnen en flexvervoer als in Nederland. Met hun specifieke Deense aanpak en strategie zijn de ...
14 juli 2022
Rubriek Actueel

Een mooie RRReis: de implementatie van haltetaxi

Vrijwel alle vervoersautoriteiten puzzelen om de optimale mix te vinden van vast ov, met dienstregeling, en flexibel vraaggestuurd vervoer. Sinds 3 ap...
3 mei 2022
Rubriek Actueel

Leerlingenvervoer kan beter, maar plaats het in context

“Het leerlingenvervoer moet beter. Ritten zijn vaak veel te lang, er zijn te veel chauffeurswissels en sommige gevallen is het zelfs onveilig in de ...
11 april 2022
Rubriek Actueel

Terugblik met Jacky Lodewijks: Forseti blijft proberen

Per 1 april heeft Jacky Lodewijks een andere baan. Hier blikt hij terug op zijn tijd bij Forseti, of eigenlijk op de (bijna) vijftien jaar die hij bij...
22 maart 2022
Rubriek Actueel

Wat moet ik met de nieuwe VNG modelverordening? Deel 2

Eind 2020 bracht de VNG een nieuwe modelverordening voor het leerlingenvervoer. Voor veel gemeenten roept dat de vraag op: moeten we die overnemen? Of...
15 februari 2022
Rubriek Actueel

Over aansturingsmodellen: Regie bij de reiziger

Binnen het doelgroepenvervoer zijn er verschillende manieren waarop je taken en rollen kunt verdelen. Eerder schreven we een artikel over de vier vers...
18 januari 2022
Rubriek Actueel

Over aansturingsmodellen: Model met aparte ritaanname

Binnen het doelgroepenvervoer zijn er verschillende manieren waarop je taken en rollen kunt verdelen. Eerder schreven we een artikel over de vier vers...
17 november 2021
Rubriek Actueel

Nieuw: raamovereenkomst met Provincie Noord-Brabant

De komende jaren zul je onze collega’s nog vaker in onze provincie vinden. Onlangs leidde een intensief aanbestedingstraject tot een mooie positie i...
22 september 2021
Rubriek Actueel

Wat kunnen we leren van Denemarken op het gebied van flexvervoer?

Op het gebied van mobiliteit lijkt het hier in Nederland allemaal goed geregeld, maar kan het niet beter? Het is goed om naar de situatie in het buite...
12 juli 2021
Rubriek Actueel

Wat moet ik met de nieuwe VNG modelverordening?

Eind 2020 bracht de VNG een nieuwe modelverordening voor het leerlingenvervoer. Voor veel gemeenten roept dat de vraag op: moeten we die overnemen? Of...
1 juli 2021
Rubriek Actueel

Dit is hét moment om ov en doelgroepenvervoer te integreren

Nu we allemaal hopen dat we binnenkort terug kunnen keren naar een samenleving waar meer kan, moeten we de kans pakken collectief vervoer efficiënter...
22 maart 2021

Over aansturingsmodellen: het regiemodel

Binnen het doelgroepenvervoer zijn er verschillende manieren waarop je taken en rollen kunt verdelen. Eerder schreven we een artikel over de vier vers...
13 januari 2021
Rubriek Actueel

Versnelt Corona de introductie van flexvervoer?

Vervoeroplossingen op afroep, zoals hubtaxi’s en flexbusjes, kunnen wel eens een vlucht gaan nemen. Veel traditionele streeklijnen waren al kwetsbaa...
3 juni 2020

Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 10 maart 2020

Een overzicht van alle presentaties:
12 maart 2020

NVC 2019 – MaaS: van repareren naar regisseren

MaaS vereist een nieuwe kijk op de publieke positionering en marktwerking om maatschappelijke belangen te bewaken.
28 november 2019

Forseti detacheert beleidsadviseurs op locatie

Onze beleidsadviseur Wytze Schouten is twee dagen per week gedetacheerd bij de gemeenten Duiven en Westervoort. De twee gemeenten in de regio Arnhem-N...
4 juli 2019

Een actieplan dat werkt!

In de regio Noordoost-Fryslân is het Actieplan Doorontwikkeling Jobinder bestuurlijk vastgesteld. Dit plan bevat concrete maatregelen om het vervoers...
4 juli 2019

MaaS-studiereis naar Wenen geslaagd!

Mobility as a Service (MaaS) staat volop in de belangstelling! Ontwikkelingen hebben grote impact op onze mobiliteit in de toekomst. Er zijn vooral oo...
13 juni 2019

Tips voor een goede start van het schooljaar!

Hoe start het schooljaar in uw gemeente? Gaat alles goed? Worden alle leerlingen opgehaald? De start van het nieuwe schooljaar is altijd een spannend ...
8 april 2019

Stakeholders leveren waardevolle input bij aanbesteding

Stakeholders worden door opdrachtgevers lang niet altijd betrokken bij een aanbestedingsprocedure. Terwijl ouders/verzorgers, instellingen en scholen ...
8 april 2019

Geef de school een duidelijke rol in het leerlingenvervoer!

Het klinkt zo logisch; de school en het leerlingenvervoer. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar toch is het niet vanzelfsprekend dat zij e...
8 april 2019

Geslaagde actualiteitenseminar leerlingenvervoer 2019!

Op dinsdag 12 maart jongstleden was het weer zover: de jaarlijkse actualiteitenseminar leerlingenvervoer van Forseti. Het was de 13 editie van het eve...
15 maart 2019

Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 12 maart 2019

Een overzicht van alle presentaties:
15 maart 2019

Kostenstijging in het doelgroepenvervoer

Btw-verhoging Over het leerlingenvervoer moeten gemeenten de btw zelf betalen. Dit vervoer valt nu nog onder het lage btw-percentage van 6%, maar dit ...
12 december 2018

Potentie van OV vaak groter dan consulenten denken

Doelstelling Midden-Brabant De regio Midden-Brabant werkt aan de doorontwikkeling van het doelgroepenvervoer (Regiovervoer Midden-Brabant). De doelste...
11 december 2018

Andere Mobiliteit in Gelderland

Voor de provincie Gelderland heeft Forseti de aanpak rondom Andere Mobiliteit vormgegeven. Dit gebeurde samen met een intern projectteam en in ambteli...
2 november 2018

Goede overgang tussen aanbesteding en start leerlingenvervoer

Na een succesvolle aanbestedingsprocedure is het van belang om direct met de implementatie te starten. Bij een aanbesteding van leerlingenvervoer in U...
2 november 2018

Ons Tweede Thuis optimaliseert cliëntenvervoer

Ons Tweede Thuis heeft met 72 locaties een substantiële hoeveelheid cliëntenvervoer. Om deze reden is door de organisatie, in samenwerking met Fors...
15 oktober 2018

Nieuwe Tariefstructuur NzA 2019 betrekt afstand in hoogte vergoeding!

Vanaf januari 2019 geldt er een nieuwe systematiek voor declaraties van het vervoer van Wlz-cliënten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de af...
15 oktober 2018

Actuele aanbestedingen Forseti

Hieronder treft u een overzicht aan van de actuele- en aankomende aanbestedingen van Forseti.
7 augustus 2018

Forseti werkt mee aan zero emissie doelgroepenvervoer

Forseti heeft een convenant ondertekend waarin diverse partijen met elkaar hebben afgesproken dat het doelgroepenenvervoer vanaf 2025 volledig Zero Em...
9 juli 2018

Maximale reistijden in het leerlingenvervoer

Voor veel kinderen en hun ouders is het belangrijk dat hun kind niet onnodig lang onderweg is voor de reis naar school en terug. Hier wordt dan ook do...
9 juli 2018

Tweede kennismiddag zorgvervoer

Op dinsdag 27 maart 2018 heeft Forseti de tweede middag voor het zorgvervoer georganiseerd. In een open en informele setting hebben we met een aantal ...
5 april 2018

Succesvol actualiteitenseminar leerlingenvervoer 2018!

Ook dit jaar heeft Forseti het actualiteitenseminar Leerlingenvervoer georganiseerd. Deze vond plaats op dinsdag 13 maart op de inmiddels bekende loca...
29 maart 2018

Beleidsplan ‘Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid’

In de regio Amersfoort hielpen we bij het opstellen van een beleidsplan dat als basis dient om de zelfstandigheid in mobiliteit van inwoners te vergro...
26 maart 2018

Mobility as a Service (MaaS)

Borging van mobiliteitsbeleid met MaaS vereist nieuwe kijk op publieke positionering en marktwerking: van repareren naar regisseren ! Een gewaagde ste...
26 maart 2018

Vier gemeenten → één loket leerlingenvervoer

De Noord-Hollandse gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn zelfstandige gemeenten, maar hebben sinds 1 januari 2017 één gezamenlijke am...
26 maart 2018

Klantbeleving

Een recent onderzoek naar de klantbeleving onder Wmo-reizigers laat zien dat persoonlijk contact met de reiziger -over hoe zij het vervoer ervaren- ee...
26 maart 2018

Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 13 maart 2018

Een overzicht van alle presentaties:
16 maart 2018

Monitoringsplan contractvervoer

Het contractmanagement is een belangrijk instrument dat opdrachtgevers hebben in de contractfase. Het FNV en SEO Economisch Onderzoek hebben eerder a...
30 november 2017

Koopt u uw Wmo-vervoer in conform AMvB?

Door een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) moeten gemeenten zich meer verdiepen in de kosten van het Wmo-vervoer. Deze AMvB stelt een aantal eisen...
30 november 2017

Gemeenten betrekken reizigers bij opstellen beleidsplan ‘Kanteling in mobiliteit’

In de regio Eemland-Heuvelrug hebben Forseti en Bureau HHM de handen in een geslagen. Wij werken samen aan een beleidsplan kanteling voor de zes gemee...
13 juni 2017

Mobility as a Service en regiecentrales: kansen voor verbinding

De opkomst van regiecentrales in het doelgroepenvervoer en de ontwikkelingen op het gebied van Mobility as a Service (MaaS) zorgen voor interessante d...
13 juni 2017

Verbeterscan Vervoer biedt antwoorden en geeft een diagnose

Veel gemeenten denken na over een andere invulling van het doelgroepenvervoer. Uw gemeente ook? Als u dit vervoer wilt verbeteren en de efficiency wil...
13 juni 2017

Ervaringen Daelzicht

Voor de Limburgse zorgaanbieder Daelzicht heeft Forseti recent een aantal concrete maatregelen en procedures voorgesteld om de kwaliteit van het zorgv...
1 juni 2017
Rubriek Actueel

‘Het actualiteitenseminar is een gezellige dag vol kennis en inspiratie.’

Jaarlijks organiseert Forseti een bijeenkomst over leerlingenvervoer. Het doel van zo’n dag is elkaar te ontmoeten en kennis en ervaring te delen. D...
31 mei 2017

Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 14 maart 2017

Een overzicht van alle presentaties:
22 maart 2017

Actualiteitenseminar leerlingenvervoer groot succes!

Forseti organiseerde op dinsdag 14 maart het actualiteitenseminar Leerlingenvervoer. Het actualiteitenseminar was wederom een groot succes en zorgde v...
22 maart 2017

Actualiteitenseminar Leerlingenvervoer 14 maart 2017

We zitten alweer een paar weken in 2017 en binnenkort begint voor velen weer de periode om de voorbereidingen te treffen voor het nieuwe schooljaar. E...
7 februari 2017

Relaties aan het woord

Leuke persoonlijke boodschap van een aantal van onze relaties. Met veel plezier zien wij de volgende 10 jaar tegemoet !
3 februari 2017

10 jaar Forseti

Tien jaar waarin onze betrokken medewerkers een bijdrage hebben geleverd aan het beheersen en slimmer organiseren van doelgroepenvervoer. Om dit te vi...
3 februari 2017

Opstellen reizigersprofiel Arnhem Nijmegen

In het reizigersprofiel staat alles wat voor de gebruiker van vervoer van belang is om te weten hoe kwalitatief goed vervoer aan te kunnen bieden. Dat...
30 januari 2017

Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 8 maart 2016

Een overzicht van alle presentaties:
3 januari 2017

Rubrieken

scroll