“Iedereen die nooit een fout heeft gemaakt heeft nooit iets nieuws geprobeerd.”

Albert Einstein

11. 12. 2018
Potentie van OV vaak groter dan consulenten denken
Aantallen in kaart We zijn gestart met het in kaart brengen van opvallende zake...
02. 11. 2018
Andere Mobiliteit in Gelderland
Andere Mobiliteit Met Andere Mobiliteit wil de provincie innovaties in het verv...
02. 11. 2018
Goede overgang tussen aanbesteding en start leerlingenvervoer
Aanpak Samen met de gemeenten (De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden en Oudew...
01. 11. 2018
ViaVé breidt verder uit met jeugdvervoer
Al het gemeentelijk vervoer onder dezelfde vlag ViaVé is in het leven is geroe...
15. 10. 2018
Ons Tweede Thuis optimaliseert cliëntenvervoer
Hiervoor hebben we een topiclijst samengesteld met alle op voorhand ingediende o...
15. 10. 2018
Nieuwe Tariefstructuur NzA 2019 betrekt afstand in hoogte vergoeding!
Heeft u eigenlijk in uw registratie alle gegevens vastgelegd om de nieuwe system...
10. 10. 2018
De markt bepaalt straks ons mobiliteitsbeleid
Overheden hebben een cruciale rol om maatschappelijke belangen te borgen en te b...
07. 08. 2018
Actuele aanbestedingen Forseti
Actuele aanbestedingen Forseti: Service Vervoer Raalte - Publicatie via Te...
09. 07. 2018
Forseti werkt mee aan zero emissie doelgroepenvervoer
Op 31 mei ondertekenden 32 gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Wat...
09. 07. 2018
Maximale reistijden in het leerlingenvervoer
De kern van onze aanpak zit in het feit dat wij de maximale reistijd per leerlin...
09. 07. 2018
Betere sturing mogelijk door continu meten klanttevredenheid
Het continu klanttevredenheidsonderzoek is een korte en krachtige meting van tev...
09. 07. 2018
Jeugdvervoer of leerlingenvervoer?
Tegenwoordig wordt er veel gesproken over 1 gezin 1 plan (1G1P). Hierin werken h...
05. 04. 2018
Tweede kennismiddag zorgvervoer
Tekorten op vervoer Vrijwel een ieder die met vervoer georganiseerd door zorgaa...
29. 03. 2018
Succesvol actualiteitenseminar leerlingenvervoer 2018!
Het programma bestond uit een plenaire sessie waarin door AKD een presentati...
26. 03. 2018
Basisinformatie kleinschalig vervoer
Goede informatie is nodig om een aanbesteding vorm te geven, om een contract te ...
26. 03. 2018
Beleidsplan ‘Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid’
Aanvullend op het beleidsplan is een uitvoeringsprogramma ontwikkeld, waarin sta...
26. 03. 2018
Mobility as a Service (MaaS)
Letterlijk betekent MaaS het mobiliteit aanbieden als een service. Binnen het Ma...
26. 03. 2018
Vier gemeenten → één loket leerlingenvervoer
Dit heeft tot het besluit geleid dat de uitvoering van het leerlingenvervoer van...
26. 03. 2018
Klantbeleving
Veel gehoorde opmerking in het onderzoek is “Ik ben niet altijd tevreden, maar...
16. 03. 2018
Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 13 maart 2018
Plenair - Privancyregels leerlingenvervoer 1 - Jeroen Peters - leerlingen...
07. 02. 2018
Forseti als partner in het leerlingenvervoer: outsourcen is ontzorgen
Mede gevoed door bovenstaande kwesties voert Forseti inmiddels de uitvoeringstak...
30. 11. 2017
Monitoringsplan contractvervoer
Een monitoringsplan helpt u bij het leggen van een basis voor professioneel cont...
30. 11. 2017
Inkoop jeugd, kan efficiënter?
Sinds 1 januari 2015 bent u als gemeente verantwoordelijk voor veel vormen van j...
30. 11. 2017
Koopt u uw Wmo-vervoer in conform AMvB?
Per 1 juni 2017 is de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur voor de Wmo van krac...
13. 06. 2017
Gemeenten betrekken reizigers bij opstellen beleidsplan ‘Kanteling in mobiliteit’
Het project dat leidt tot een beleidsplan kanteling bestaat naast de inhoudelijk...
13. 06. 2017
Mobility as a Service en regiecentrales: kansen voor verbinding
Verbinding tussen MaaS en regiecentrales Forseti organiseerde samen met Mobycon...
13. 06. 2017
Verbeterscan Vervoer biedt antwoorden en geeft een diagnose
Wat zijn uw vragen en uitdagingen? Ook uw gemeente voelt wellicht de druk van e...
01. 06. 2017
Ervaringen Daelzicht
Behoefte aan efficiëntie Daelzicht werkt al geruime tijd samen met deze huidi...
22. 03. 2017
Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 14 maart 2017
Plenair - Arriva Workshop 1 - Draaiboek leerlingenvervoer Workshop 2. Fina...
22. 03. 2017
Actualiteitenseminar leerlingenvervoer groot succes!
Het seminar vond plaats bij Perron 3 in Rosmalen, op een steenworp afstand van h...
07. 02. 2017
Actualiteitenseminar Leerlingenvervoer 14 maart 2017
Op deze dag organiseren wij een aantal workshops waarbinnen veel ruimte wordt ge...
03. 02. 2017
Relaties aan het woord
Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum werden wij verrast met een persoonlijk...
03. 02. 2017
10 jaar Forseti
Toekomst-TV: Een blik op 2024 De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in de w...
30. 01. 2017
Forseti wisselt kennis uit met internationale experts
In september zijn we bij de bijeenkomst van Transport Research Board geweest in ...
30. 01. 2017
De vervoercomponent bij zorgcontracten zorgt voor dilemma’s
Een complexe keuze waarbij rekening gehouden moet worden met diverse aspecten en...
30. 01. 2017
Nut en noodzaak van het reizigersprofiel
Kan een reiziger gecombineerd worden met andere reizigers? Welke alternatieve re...
30. 01. 2017
Stimuleren anders reizen & toegankelijkheid: OVScan 2.0
Een eerste stap is het op hoofdlijnen verkennen van de mogelijkheden van het ope...
30. 01. 2017
Opstellen reizigersprofiel Arnhem Nijmegen
Voor dat laatste moet het aanbod van het openbaar vervoer passen bij de mogelijk...
03. 01. 2017
Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 8 maart 2016
Jeroen Peters - 1 jaar na de decentralisatie Jeroen Peters - Actualiteitencol...