Bekijk onze vacatures
menu
Actueel
02. 11. 2018

Andere Mobiliteit in Gelderland

Voor de provincie Gelderland heeft Forseti de aanpak rondom Andere Mobiliteit vormgegeven. Dit gebeurde samen met een intern projectteam en in ambtelijke en bestuurlijke afstemming met de regio’s. De eerdere zienswijze van de provincie op Andere Mobiliteit is vertaald naar een heldere aanpak voor de komende jaren. Deze aanpak is vervolgens vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland. Hierbij hebben we nauw samengewerkt met onze zusterorganisatie Mobycon.

Andere Mobiliteit

Met Andere Mobiliteit wil de provincie innovaties in het vervoersaanbod stimuleren die aanvullend zijn op de lijndiensten van het openbaar vervoer. Partijen als regio’s, gemeenten, vrijwilligersorganisaties, zorgaanbieders en vervoerondernemers kunnen vanaf 2021 aanspraak maken op middelen om Andere Mobiliteit vorm te geven. Dat kan bijvoorbeeld een app zijn om meerijden te vergemakkelijken, een lokaal systeem met kleinere elektrische voertuigen of een met deelfietsen.

Voorwaarden

De provincie stelt in samenspraak met de regio’s een aantal voorwaarden vast. Zo is kwaliteit voor de reiziger geborgd. Daarnaast blijft er een aanbod van het ov-vangnet vervoer. Samen vormen Andere Mobiliteit, het ov-vangnet en het openbaar vervoer het palet aan collectieve vervoersmogelijkheden voor de Gelderse burger en voor bezoekers aan Gelderland.

Meer kwalitatief aanbod

Door bredere beschikbaarheid van de middelen ontstaat meer kans op een kwalitatief aanbod voor de reizigers in Gelderland. We hebben gekozen voor deze aanpak omdat naast de regio’s in Gederland ook andere partijen vervoersoplossingen tot stand willen brengen. Naast bekende voorbeelden als vrijwilligersvervoer zien we ook dat woningbouwverenigingen, ziekenhuizen, sportverenigingen en wijkcentra zich buigen over de vraag: hoe kunnen we vervoer optimaal invullen. Andere Mobiliteit biedt ook hen de ruimte om dit tot stand te brengen.

Wat heeft Forseti gedaan?

Onze projectleider heeft het projectteam Andere Mobiliteit aangestuurd. Tweewekelijkse overleggen hebben ervoor gezorgd dat alle leden van het team precies wisten waar ze wanneer aan moesten werken. Kennis van openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, MaaS en juridische expertise waren vertegenwoordigd in dit team. We hebben inbreng geleverd in de bestuurlijke regionale verkeer en vervoerberaden en vragen beantwoord van de wethouders. In het bovenregionale ambtelijke overleg van de Gelderse regio’s hebben we onze koers toegelicht en besproken. Met het ROCOV zijn we in gesprek gegaan over dit onderwerp. Ook intern de provincie is op ambtelijk en directie niveau meerdere malen overlegd over de inhoud van de stukken. Forseti heeft samen met het projectteam de brieven voor GS en voor PS opgesteld.

Meer weten? Neem contact op met Guy Hermans: g.hermans@forseti.nl of (06) 24 35 90 05.

Terug naar overzicht
scroll