Bekijk onze vacatures
menu
Actueel
09. 07. 2018

Maximale reistijden in het leerlingenvervoer

Voor veel kinderen en hun ouders is het belangrijk dat hun kind niet onnodig lang onderweg is voor de reis naar school en terug. Hier wordt dan ook door de gemeenten en vervoerders waar mogelijk al zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Toch blijkt in de praktijk dat de reistijden met regelmaat onevenredig lang zijn ten opzichte van de directe reistijd van huis naar school. Forseti heeft een model ontwikkelt waarbij voor elke rit en leerling de verhouding tussen efficiënt vervoer en eerlijke reistijden optimaal is. Hierdoor wordt de kwaliteit verhoogd en zijn reistijden en planning veel beter op elkaar afgestemd. In ons model kunnen we ook direct de financiële consequenties van het aanpassen van maximale reistijden bepalen.

De kern van onze aanpak zit in het feit dat wij de maximale reistijd per leerling benaderen en niet vanuit totalen of grote groepen: Alle leerlingen binnen de gemeentegrenzen mogen maximaal 60 minuten onderweg zijn is hiervan een voorbeeld. Wij maken eerst een zo kosten-efficiënt mogelijke planning en stellen dan vast wat per leerling de omrijdfactor is. Dus als de reistijd in de planning 60 minuten is maar de leerling woont 10 minuten van school, dan is de omrijdfactor 600%. Dit doen we voor alle leerlingen en kijken vervolgens wat er gebeurt met de kosten en de reistijden als we de omrijdfactor maximaliseren naar bijvoorbeeld maximaal 300%. Hierbij zou een leerling die 10 minuten van school woont maximaal 30 minuten mogen reizen.

Met deze aanpassingen zien we direct wat het effect is op de kosten en de efficiency waarmee we een optimale verhouding tussen efficiency en zo kort mogelijke reistijden bereiken. Hiermee is gegarandeerd dat de reistijden voor leerlingen “eerlijk” en in balans zijn voor ALLE leerlingen en niet voor een beperkt aantal. Het gevolg is namelijk ook dat leerlingen die verder van school wonen langer mogen reizen, ook als dit binnen dezelfde woonplaats is. Hiermee hebben we een efficiënte maatwerkoplossing ontwikkelt die afgestemd is op de situatie van de leerling.

Voorafgaand aan een aanbestedingstraject maken we graag een dergelijke analyse zodat de uitkomsten goed kunnen worden opgenomen in de opdracht aan de vervoerder. Op deze manier is voor iedereen duidelijk wat de maximale reistijd voor een betreffende leerling is en waarom.

Het is ook mogelijk in uw bestaande contract een dergelijke analyse uit te voeren. Hiermee kunt u bijvoorbeeld klachten van ouders over de reistijd duiden en kijken op welke punten hier binnen de contractuele mogelijkheden aanpassingen kunnen worden gedaan. Daarnaast geeft het u inzicht in de efficiency van uw vervoersplan en brengt het “onnodig” omrijden aan het licht. Kortom: Hiermee kan een kwaliteitsslag worden gemaakt in de uitvoering van uw leerlingenvervoer.

Neem voor meer informatie contact op met Ronald Derks (r.derks@forseti.nl, (06) 53 25 84 52)

Terug naar overzicht
scroll