Bekijk onze vacatures
menu
Actueel
02. 11. 2018

GOEDE OVERGANG TUSSEN AANBESTEDING EN START LEERLINGENVERVOER

Na een succesvolle aanbestedingsprocedure is het van belang om direct met de implementatie te starten. Bij een aanbesteding van leerlingenvervoer in Utrecht-West heeft Forseti haar meerwaarde laten zien. Een goede overgang zorgde hier voor een soepele start van het vervoer. Duidelijke afspraken en structureel contractmanagement moeten er bovendien voor zorgen dat dit vervoer de komende jaren ook goed blijft lopen.

Aanpak

Samen met de gemeenten (De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden en Oudewater) en de vervoerders hebben we direct na de gunning een goed implementatieplan opgesteld en doorlopen. Eerst hebben we getoetst of alle beloften uit de aanbieding -waar regelmatig specifiek op gegund is- ook zijn nageleefd door de winnende partijen. Daarna hebben we met de vervoerders gekeken naar de werving van chauffeurs en de uitwisseling van gegevens. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt. Met alle partijen hebben we een helder communicatieplan opgesteld. Tot slot hebben we gezorgd voor persoonlijk contact tussen de betrokkenen van de gemeenten en de vervoerders. De inzet en betrokkenheid van beide partijen hebben geleid tot een zeer goede start van het vervoer.

Contractmanagement en pilots

Door de goede samenwerking en de uitgebreide basis die we gezamenlijk hadden gelegd, mag Forseti voor deze gemeenten ook het contractmanagement verzorgen. En er zat nog meer in het vat: we zijn ook betrokken bij het concreet inrichten van een aantal pilots. In de aanbesteding hebben de gemeenten zichzelf en de vervoerders namelijk uitgedaagd binnen het contract de synergie te zoeken tussen diverse vormen van doelgroepenvervoer. Deze pilots richten zich op de synergie met zorgvervoer dat is georganiseerd door de zorgaanbieders.

Wilt u meer weten over onze ondersteuning bij de imlementatie van vervoer, het contractmanagement of de organisatie rondom pilots voor het bundelen van doelgroepenvervoer? Neem dan contact op!

Terug naar overzicht
scroll