Bekijk onze vacatures
menu
Actueel
13. 06. 2017

Verbeterscan Vervoer biedt antwoorden en geeft een diagnose

Veel gemeenten denken na over een andere invulling van het doelgroepenvervoer. Uw gemeente ook? Als u dit vervoer wilt verbeteren en de efficiency wilt vergroten, kunt u natuurlijk niet zonder de juiste input. Meten is weten en daarom hebben wij de Verbeterscan Vervoer ontwikkeld. Dankzij dit instrument krijgt u snel en op maat inzicht in de vervoerkenmerken, verbeterkansen én mogelijke besparingen. Meerdere opdrachtgevers hebben hier inmiddels inzicht in gekregen.

Wat zijn uw vragen en uitdagingen?

Ook uw gemeente voelt wellicht de druk van een toenemende vraag naar doelgroepenvervoer, terwijl de mogelijkheden en middelen hiervoor wél afnemen. Hoe biedt u dan het hoofd aan de uitdaging om toch met adequate oplossingen te komen? Maar ook zonder deze druk zijn er vaak verbeterkansen. Verdiepend inzicht in vervoerkenmerken helpt bij het maken van keuzes en het uiteenzetten van de te nemen maatregelen. Vaak is er ook al veel data en informatie beschikbaar over het vervoer, maar ontbreekt de verdieping en de duiding. Kunt u bijvoorbeeld al een antwoord geven op de vragen:

 • Is mijn vervoer efficiënt en doelmatig?
 • Wat zijn de kenmerken van de ritten en wat valt daarin op?
 • Moeten wij ons vervoer nu heel anders organiseren of levert een eenvoudige maatregel ons meer op?

De Verbeterscan Vervoer levert u antwoorden en een diagnose

De Verbeterscan Vervoer biedt inzicht in een aantal kernindicatoren binnen uw vervoersysteem en richt zich in ieder geval op de volgende drie vragen:

 • Wat zijn de huidige kenmerken van het vervoer en wat valt daarbij op? Denk aan gemiddelde ritlengte, aantal ritten van meest actieve pashouders, aantal ritten naar populaire locaties, combinatiegraden in het voertuig, gemiddelde tijd in het voertuig en andere vaste patronen in het vervoer.
 • Wat kan uw gemeente doen om de kosten van het vervoer te beïnvloeden, zónder in te leveren op de kwaliteit? Denk aan het invoeren van een kilometerbudget, trainen van de meest actieve reizigers om anders te reizen en het aanbieden van meer route-gebonden vervoer met bijvoorbeeld vaste opstappunten.
 • Hoe scoren deze maatregelen qua effect, impact, benodigde inspanning en haalbaarheid?

De diagnose die hieruit volgt van uw situatie en behoeften levert ook concrete maatregelen op die uw gemeente kan nemen, inclusief een indicatie van het te verwachten effect, de impact, benodigde inspanningen en de haalbaarheid. Deze diagnose zorgt ervoor dat u gefundeerd kunt beslissen om wel of geen (verdiepende) vervolgacties uit te zetten. Dit voorkomt dat uw gemeente maatregelen neemt waar geen effect van te verwachten is of dat u kansen laat liggen! Daarnaast kan een Verbeterscan Vervoer zich op specifieke vraagstukken richten:

 • de mogelijkheden voor samenwerking en combinatie tussen vervoervormen;
 • het meer route-gebonden uitvoeren van vervoer dat nu vraagafhankelijk wordt weggereden;
 • de potentie van het openbaar vervoer en andere kleinschalige mobiliteitsoplossingen;
 • de wijze waarop de toekenning door consulenten plaatsvindt;
 • etc.

Wilt u meer weten over de inzet en de kosten van de Verbeterscan Vervoer?

Samen met u kunnen we de Verbeterscan Vervoer op maat inrichten. De scan helpt u zo optimaal bij uw keuze om wel of geen vervolgstappen in te zetten. Als u ons aangeeft wat u graag voor welke vormen van vervoer onderzocht wilt hebben, dan kunnen wij u ook aangeven wat de kosten van uw scan zijn. Voor meer informatie en/of een passend aanbod: bel of mail met Guy Hermans.

U kunt de leaflet hier downloaden!

Download deze case als PDF hieronder:

Terug naar overzicht
scroll