Bekijk onze vacatures

“Om goed op de piekmomenten in te kunnen spelen rond het leerlingenvervoer hebben wij besloten tot outsourcing. Wij zijn zeer tevreden over de deskundigheid en de snelheid die Forseti hierin biedt”

Hinde Dijkhuis, Teamleider werk, inkomen en zorg gemeente Lelystad

Detachering & outsourcing

Wilt u extra expertise in huis halen?

Onze experts ondersteunen u graag met raad en daad als het gaat om het vormgeven van uw doelgroepenvervoer. Wilt u (tijdelijk) extra expertise in huis halen? Dan is het goed om te weten dat Forseti ook deskundigen detacheert. Bijvoorbeeld om capaciteitstekort (door piekdrukte, ziekte, verlof of uitstroom) bij u op te vangen. Om bij te springen als u tijdens een bepaald project of proces specifieke kennis of ervaring nodig heeft op locatie.

Vertrouw op onze flexpools

Voor werkzaamheden en advies rond leerlingenvervoer hebben wij een vaste pool met goed opgeleide medewerkers die snel en zelfstandig bij u aan de slag kunnen. De specialisten uit onze flexpool WMO helpen u de kanteling te realiseren. Ze zijn als WMO-consulent bedreven om snel bij te springen.

Of ga voor een structurele oplossing

Als uw organisatie tijdelijk een impuls nodig heeft, zijn onze flexpools een uitstekende oplossing. Als het om een meer structurele invulling gaat is outsourcing beter. Bij outsourcing kunt u immers rekenen op een hecht team van specialisten. Zo kunt u én bouwen op iemand die goed is in het proces, iemand die sterk is op de inhoud en de cijfers én een specialist in ontwikkelprocessen.
Forseti is bijvoorbeeld bij uitstek in staat om de specialistische uitvoeringstaken op het gebied van leerlingenvervoer in zijn geheel over te nemen en op kundige wijze uit te voeren. Al meer dan 10 jaar ondersteunen wij overheden in de uitvoering en ontwikkeling van het beleid binnen dit werkveld. Dankzij onze ondersteuning kunt u zich richten op uw rol als regisseur.


Onze mensen helpen u graag verder

Harald Faber
Directeur Forseti
scroll