Bekijk onze vacatures
menu
Actueel
13. 06. 2017

Mobility as a Service en regiecentrales: kansen voor verbinding

De opkomst van regiecentrales in het doelgroepenvervoer en de ontwikkelingen op het gebied van Mobility as a Service (MaaS) zorgen voor interessante dynamiek op het gebied van vraagafhankelijk vervoer. Het zijn echter vaak nog twee gescheiden werelden. Recent gingen zo’n 25 experts hierover met elkaar in gesprek tijdens een denktanksessie met als doel deze werelden bij elkaar te brengen. Alle deelnemers waren het er over eens dat MaaS en de regiecentrales een boeiend onderwerp vormen waar nog veel kennis en inzicht is te winnen in de toekomst.

Verbinding tussen MaaS en regiecentrales

Forseti organiseerde samen met Mobycon deze denktanksessie die als thema had ‘De verbinding tussen MaaS en regiecentrales’. Het definiëren van beide begrippen bleek al direct een uitdaging. Er kwam een mooie vergelijking op tafel: “Regiecentrales zijn als Tafeltje Dekje, er wordt goed voor je (vervoer) gezorgd. MaaS is eigenlijk een soort Thuisbezorgd.nl, waar je zelf je type (mobiliteits)product en de leverancier kiest”. Tijdens de interactieve sessie ging men op zoek naar de verbindingskansen tussen beide onderwerpen, aan de hand van drie scenario’s:

  1. regiecentrales ontwikkelen zich tot MaaS-providers,
  2. MaaS-providers ontwikkelen zich ook richting de rol van regiecentrales en
  3. regiecentrales en MaaS providers blijven naast elkaar bestaan.

Uitkomsten

Belangrijke uitkomsten van de middag waren:

  • Ga voorlopig uit van de verdere ontwikkeling van MaaS en regiecentrale naast elkaar. Zorg er dan voor dat data zoveel mogelijk open is en dat taal en terminologie wordt gedeeld.
  • MaaS staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Wanneer MaaS zich in de praktijk heeft bewezen, kijk dan wat de mogelijkheden zijn om er functies van de regiecentrale in onder te brengen.
  • Werk met de regiecentrales toe naar flexibiliteit voor de toekomst, waarbij geleidelijk steeds meer mobiliteitsopties naast het doelgroepenvervoer kunnen worden toegevoegd.

Alle deelnemers waren het er over eens dat MaaS en de regiecentrales een boeiend onderwerp vormen waar nog veel kennis en inzicht is te winnen in de toekomst. Met de denktanksessie hebben we daar samen weer een stapje in gezet. Daarbij gaat het niet alleen om het verbinden van de inhoud, maar ook om het leren kennen van de personen die in beide werelden een rol spelen. Ook dit laatste is erg goed gelukt tijdens de bijeenkomst. Al bij de kennismakingsronde bleek er voldoende gesprekstof te zijn om een hele middag mee te vullen. Al met een geslaagde bijeenkomst. Forseti en Mobycon blijven deze ontwikkelingen actief volgen en bekijken hoe deze bijeenkomst op een later moment een vervolg kan krijgen.

Download deze case als PDF hieronder:

Terug naar overzicht
scroll