Bekijk onze vacatures
menu
Actueel
08. 04. 2019

Stakeholders leveren waardevolle input bij aanbesteding

Stakeholders worden door opdrachtgevers lang niet altijd betrokken bij een aanbestedingsprocedure. Terwijl ouders/verzorgers, instellingen en scholen waardevolle informatie kunnen leveren. Zij kunnen concrete zaken aanleveren die kunnen helpen om de kwaliteit van het vervoer echt te verbeteren. Maar welke stakeholders betrekt u? Welke rol krijgen zij in het proces? En wat levert het op?

 

Aanbesteding routegebonden vervoer

De gemeenten Deventer, Apeldoorn en Zutphen hebben onlangs hun routegebonden vervoer aanbesteed voor leerlingen, jeugdigen en Wmo-dagbestedingscliënten. Forseti begeleidde het aanbestedingsproces van het opstellen van een uitgangspuntennotitie tot en met de gunning van het vervoer. De eerst stap van het proces vond eind 2018 plaats. De gemeenten hadden al eerder besloten het vervoer niet langer via PlusOV te regelen, maar zelf te organiseren.

Relevante informatie in korte tijd

Om tot een goede uitgangspuntennotitie te komen, benaderde Forseti namens de gemeenten diverse stakeholders en vroeg hen input te leveren voor de nieuwe aanbesteding. Op deze manier kregen we in korte tijd informatie van zorginstellingen, scholen, ouders, cliëntenraden, AIM en vakbonden. De output van deze gesprekken is besproken in de werkgroep. Een deel van de punten hebben we opgenomen in de uitgangspuntennotitie. Veel punten waren dermate concreet dat we die hebben verwerkt in het Programma van Eisen.

Concrete verbeterpunten

Het resultaat van deze werkwijze is dat het Programma van Eisen op veel punten heel concrete verbeterpunten bevat die moeten gaan bijdragen tot betere kwaliteit van het vervoer. En dat in heel korte tijd. Door de input goed af te bakenen en concrete vragen te stellen, is het tijdselement  geen excuus om het niet te doen. Aarzel dus niet om stakeholders te betrekken voor het starten van een aanbestedingsprocedure.

 

Terug naar overzicht
scroll