Bekijk onze vacatures
menu
Actueel
12. 12. 2018

Kostenstijging in het doelgroepenvervoer

Btw-verhoging

Over het leerlingenvervoer moeten gemeenten de btw zelf betalen. Dit vervoer valt nu nog onder het lage btw-percentage van 6%, maar dit wordt met ingang van het nieuwe jaar 9%. Dit houdt in dat het vervoer per 1 januari onder aan de streep direct 3% duurder wordt.

Indexering

Heeft u in het vervoerscontract opgenomen dat een vervoerder jaarlijks een indexering mag doorvoeren? Let dan goed op of aan alle voorwaarden voldaan wordt voordat de tarieven verhoogd worden. Veel contracten bevatten een mogelijkheid voor de vervoerders om een keer per jaar, meestal per 1 januari, de tarieven te indexeren. Deze index wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld als compensatie voor de vervoerdersbedrijven voor stijgende kosten van het vervoer. Over het algemeen wordt de NEA-indexering gehanteerd. Deze is voor 2019 reeds vastgesteld op 2,2%. Een kostenstijging voor 2019 die nu al is te voorzien.

Bpm en verzekeringen

De index voor 2019 is vastgesteld op 2,2%, maar de verwachting is dat deze per 1-1-2020 hoger zal zijn. Met ingang van 2019 wordt het voor taxibedrijven moeilijker en duurder om een taxi verzekerd te krijgen. Verzekeraars geven aan dat er steeds meer schade gemeld wordt en steeds minder verzekeraars willen taxi’s verzekeren. De premies zijn hierdoor in 2018 al 2 keer verhoogd. Daarnaast heeft de Tweede Kamer op 15 november jl. ingestemd om de bpm-teruggaaf voor taxi’s per 1-1-2020 af te schaffen. Dit zal voor veel taxibedrijven het vervoer duurder maken.

Toename aantal leerlingen

Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in het vervoer heeft Forseti in elf gemeenten het aantal leerlingen in oktober 2018 vergeleken met dat van oktober 2017. We zien dat het aantal leerlingen met 5,8% gestegen is. Na een jarenlange daling is nu de verwachting dat deze stijgende trend het komende schooljaar door zal zetten. Een van de mogelijke oorzaken is te vinden in de toename van het aantal gemeenten dat kinderen van statushouders vervoer naar taalklassen biedt. Ook de toename van vervoer naar andere onderwijsstromingen, zoals voltijdonderwijs voor hoogbegaafden, heeft effect op het aantal leerlingen.

Indicaties

Naast de stijging van het aantal leerlingen is er ook een stijging te zien in het aantal niet-combineerbare leerlingen. Het leerlingenvervoer wordt steeds complexer en er is steeds meer sprake van maatwerk. Indicaties als individueel vervoer, afwijkende tijden bij stageritten en ritten naar afwijkende en verre bestemmingen zorgen voor een toename in het aantal ritten. En daarmee stijgen ook de kosten.

Efficiency

Door vele mutaties of andere specifieke aanpassingen in de vervoersstromen kan er na verloop van tijd binnen een vervoerscontract sprake zijn van efficiencyverlies. Indien er sprake is van minder efficiency kunnen de kosten stijgen, bijvoorbeeld doordat combinaties niet (meer) gemaakt worden.

Beheersing kosten

Kostenstijging binnen het doelgroepenvervoer is dus deels voorzien en deels onvoorzien. Dit heeft invloed op uw budget. Maar wat kan de gemeente doen om dit enigszins te beheersen? Beheers de kosten waar u juist wel grip op kunt hebben! Door monitoring en inzage in de kengetallen van uw doelgroepenvervoer kunt ook u wellicht de kostenstijging beheersbaar houden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of bent u nieuwsgierig naar de beheersmogelijkheden van uw kosten? U kunt contact opnemen met Renske Gerritsen via (073) 523 10 60.

 

Terug naar overzicht
scroll