Bekijk onze vacatures
menu
Actueel
01. 06. 2017

Ervaringen Daelzicht

Voor de Limburgse zorgaanbieder Daelzicht heeft Forseti recent een aantal concrete maatregelen en procedures voorgesteld om de kwaliteit van het zorgvervoer te verhogen en de kosten te verlagen. Oplossingen zijn gevonden in het opfrissen van lopende contractafspraken met de vervoerder en ruimte creëren in het contract voor intensieve samenwerking met andere zorginstellingen. Een mooi voorbeeld hoe met samenwerking in goede harmonie altijd verbeteringen gevonden kunnen worden.

Behoefte aan efficiëntie

Daelzicht werkt al geruime tijd samen met deze huidige vervoerder en deze partijen hebben in het verleden al stappen gezet binnen de eigen mogelijkheden om de vervoerkosten te verlagen. Hierbij valt te denken aan het dichterbij brengen van zorg en dagbesteding en het efficiënter inrichten van het vervoer. Toch bleef er de behoefte de kansen die er zijn om de kwaliteit te verhogen en de kosten te verlagen te benutten. Samenwerken met andere zorginstellingen in de regio is een te volgen spoor, maar daarnaast zou een efficiënter aansturingsproces tussen Daelzicht en de vervoerder ook helpen. Om dit te bereiken was een opfrissing van de lopende contractafspraken nodig. We hebben samen een aantal zaken uitgelicht en aangepakt:

De vervoercontracten zijn aangepast

Van meerdere overeenkomsten wordt teruggegaan naar één overeenkomst met drie percelen. Hiermee zijn de basisafspraken voor alle regio’s gelijk en zit de nuance in de verdeling in percelen. Daarbij wordt ook dezelfde vergoedingssystematiek toegepast. Onderdeel van het contract zijn de afspraken over de informatievoorziening, welke is gericht op een Kpi-structuur met mogelijkheden tot inzicht en bijsturing.
Een ander spoor betreft de organisatie en aansturing van het vervoer. Binnen de zorgaanbieder wordt capaciteit vrijgemaakt voor het beheren van het contract. De planning wordt voortaan weer ondergebracht bij de vervoerder in plaats van bij Daelzicht. Er is tevens afstemming geweest met andere aanbieders. De overeenkomst biedt mogelijkheden tot het laten toetreden van andere zorginstellingen in de overeenkomst. Zo kunnen de kansen voor toekomstige samenwerking worden benut.

Terug naar overzicht
scroll