Bekijk onze vacatures
menu
Actueel
05. 04. 2018

Middag van het zorgvervoer 2018

Op dinsdag 27 maart 2018 heeft Forseti de tweede middag voor het zorgvervoer georganiseerd. In een open en informele setting hebben we met een aantal afgevaardigden van diverse zorgaanbieders gesproken over het cliëntenvervoer in brede zin. Het doel was om kennis te delen en elkaar te leren kennen. Kwaliteit en betaalbaarheid zijn in deze zorgmiddag de kernwaarden waarover we met elkaar gesproken hebben.

Tekorten op vervoer

Vrijwel een ieder die met vervoer georganiseerd door zorgaanbieders in aanraking komt merkt dat de kosten onder druk staan ten opzichte van de vergoedingen die men vanuit de zorgkantoren ontvangt. Een tekort van tien tot dertig procent is niet vreemd.

Onderzoek NZA

De NZA heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de hoogte van de tarieven voor het Wlz vervoer, de publicatie was in oktober 2016. Dit heeft geresulteerd in een brief aan de staatssecretaris op 18 oktober 2016 waarin de volgende conclusie van het onderzoek is opgenomen:

“Op basis van dit verkennend onderzoek concluderen wij dat vervolgonderzoek naar de vervoerstarieven noodzakelijk is. Wij hebben besloten dit onderdeel te laten zijn van het in voorbereiding zijnde kostenonderzoek langdurige zorg waarin alle tarieven in de langdurige zorg worden herijkt. De uitkomsten van dit onderzoek zullen – mits nodig – vanaf 2019 in de NZa beleidsregels verwerkt worden.”

Declaratiegedrag

Er is soms onduidelijkheid in wat wel- en niet mag ten aanzien van het declareren van de kosten voor vervoer bij de zorgkantoren. Wanneer declareert men wel- en wanneer niet. Duidelijk is dat dit niet zwart-wit vast ligt.

Uit gesprekken met zorgkantoren en de NZA door Forseti komt naar voren dat het belangrijkst aspect voor het wel of niet declarabel zijn volgt uit overeenstemming met de cliënt/verzorgers over de te leveren vervoersprestatie. Kosten voor begeleiding en vervoer voor cliënten zonder indicatie komen uiteraard niet in aanmerking voor declaratie. Daaruit volgt dat door zorgaanbieders minimaal alle declaraties voor ritten voor cliënten met een indicatie moeten worden gedaan. Dit is slechts een zeer beperkte greep uit alle informatie en ervaringen die tijdens de middag zijn uitgewisseld.

Verder zijn de volgende onderwerpen besproken tijdens de bijeenkomst:

  • Balans tussen de uitgaven en de inkomsten (declaraties) voor vervoer
  • Maatregelen om vervoerskosten te beïnvloeden
  • Kwaliteit en kosten
  • Omgevingsfactoren en (regionale) ontwikkelingen
  • Eigen vervoersdienst

Zoals u kunt zien is er een breed palet van relevante en interessante onderwerpen besproken. Wilt u hoe dan ook eens met Forseti van gedachten wisselen over het cliënten vervoer? Neem dan contact op met Ronald Derks. E-mail r.derks@forseti.nl of bel: (06) 53 25 84 52.

Terug naar overzicht
scroll