Actueel
26. 03. 2018

Mobility as a Service (MaaS)

De term MaaS komt u de laatste tijd steeds vaker tegen. MaaS staat voor Mobility as a Service. Maar wat houdt MaaS in? Welke relatie bestaat met het doelgroepenvervoer? Wat zijn belangrijke aandachtspunten waar overheden rekening mee moeten houden? Forseti helpt u op weg in de MaaS-ontwikkelingen en betrekt het bestaande kleinschalig en doelgroepenvervoer in deze ontwikkeling. Tegelijk werpen wij een kritische blik op de geschetste droombeelden en scheiden we mythes van slimme toepassingen.

Letterlijk betekent MaaS het mobiliteit aanbieden als een service. Binnen het MaaS-concept worden allerlei vormen van vervoer gecombineerd aangeboden aan reizigers als één dienst. Via een handige app kan de reiziger de slimste oplossing kiezen voor elke reis. OV, deelfietsen, taxi’s, deelauto’s, carpoolen en allerlei tussenvormen. De reiziger hoeft niet alle vervoermiddelen zelf te bezitten maar krijgt een voor hem of haar passende mobiliteitsoplossing aangeboden. De mobiliteitsoplossingen zijn enorm in ontwikkeling. MaaS staat nog in de kinderschoenen. Er wordt veel over gesproken. Maar wat moet bijvoorbeeld een gemeente met MaaS?

Forseti volgt de MaaS-ontwikkelingen op de voet. Wij bezoeken congressen en verdiepen ons in MaaS-initiatieven. Wij zien raakvlakken met de ontwikkelingen in het doelgroepen- en kleinschalig vervoer. Zo zien we de platformgedachte achter MaaS ook bij de regiecentrale en zoeken we naar slimmere toepassingen in het doelgroepenvervoer. Wij hebben een kritische blik op alle ontwikkelingen en scheiden de mythes en droombeelden die ontstaan van realistische concepten en toepassingen. Wij zien in MaaS nog niet de gamechanger die het heden in het verleden gaat plaatsen, maar wij zien wel interessante elementen die ons huidige mobiliteitssysteem slimmer en meer klantgericht kunnen maken.

Wij kunnen u daardoor helpen met het schetsen van relevante ontwikkelingen en het delen van actuele kennis. Wat is MaaS? Welke pilots zijn in ontwikkeling? Wat zijn belangrijke aandachtspunten waar overheden rekening mee moeten houden? Wat is ervoor nodig zelf een pilot te starten? Daarnaast kunnen wij vanuit het perspectief van het doelgroepenvervoer met u inzoomen op de ontwikkelingen. Welke innovatieve elementen zijn interessant voor het doelgroepenvervoer? Welke mogelijkheden zijn er om principes van MaaS ook in het doelgroepenvervoer toe te passen? Kunnen systemen op termijn aan elkaar gekoppeld worden? Zo ja hoe en wat is daarvoor nodig? Wat betekent dit voor gebruikers?

Meer weten over MaaS en/of de relatie met het doelgroepenvervoer? Dat kan door contact op te nemen met Marcel Slotema, m.slotema@forseti.nl of Jacky Lodewijks, j.lodewijks@forseti.nl.

Terug naar overzicht