Bekijk onze vacatures
menu
Artikelen
11. 12. 2018

Potentie van OV vaak groter dan consulenten denken

Doelstelling Midden-Brabant

De regio Midden-Brabant werkt aan de doorontwikkeling van het doelgroepenvervoer (Regiovervoer Midden-Brabant). De doelstelling hierbij is meer mensen gebruik te laten maken van algemene voorzieningen en minder van het Wmo-vervoer. Ook de efficiency zou omhoog moeten. Forseti vervult de rol van Programmamanager Doorontwikkeling voor acht Midden-Brabantse gemeenten. Door in gesprek te gaan over het vervoer hebben we Wmo-consulenten actief bij het programma betrokken.

Aantallen in kaart

We zijn gestart met het in kaart brengen van opvallende zaken in het vervoer. Zijn er bijvoorbeeld gemeenten waar enkele pashouders opvallend veel ritten maken? Onderzoek gaf aan dat in bijna alle gemeenten de ‘top tien meest actieve pashouders’ goed is voor 15% van alle ritten. Wat verder opviel was dat duizenden pashouders in de regio minder dan één keer per maand reizen. Het is de moeite waard om bij deze hoogfrequente en bij de sporadische gebruikers na te gaan of reizen met Wmo-vervoer wel de best passende voorziening is.

Onderlinge verschillen

Een opmerkelijk verschil tussen de gemeenten is het percentage ritten door reizigers met een aanvullende indicatie. Zo varieert het percentage ritten waarin de reiziger voorin moet zitten van bijna 8% in de ene gemeente tot een kleine 2% in de andere gemeente. Het indicatieproces lijkt daarbij een grote rol te spelen. Vanuit het oogpunt van efficiency kan het geen kwaad om wat strenger te zijn. De beschikbare voertuigen zijn dan beter inzetbaar. Maar strenger zijn kan ook meer tijd vragen in het indicatieproces. Deze zaken moeten goed tegen elkaar worden afgewogen. Deze uitkomst is besproken in het bestuurlijk overleg en krijgt navolging in 2019 om de gemeenten meer van elkaar te laten leren.

Korte ritten

Wat verder opviel is het grote aantal ritten dat korter is dan 1 of 2 kilometer. Samen met de reiziger kan de gemeente nagaan of een andere vervoersvoorziening beter past. Dit lijkt nuttig en nodig. Ook zijn de gemeenten op basis van de data-analyse voornemens om met enkele van de veelvoorkomende bestemmingen in gesprek te gaan. Kan het vervoer hiernaartoe anders ingevuld worden?

Overstap naar OV

In elke gemeente laat de analyse zien dat de potentie van het openbaar vervoer groter is dan wat consulenten denken. Daarom gaat de regio mensen ook helpen om de overstap te maken naar het openbaar vervoer. Dat zal via ‘de reiskoffer’ en de ‘voor elkaar pas’ gedaan worden.

Inzage in kosten

We hebben de Wmo-consulenten ook laten weten wat de kosten voor het vervoer zijn. Over het algemeen is het inzicht in de kosten namelijk beperkt. Welk tarief de reiziger moet betalen is meestal wel bekend bij de uitvoerende medewerkers. Niet dat dit slechts een klein deel van de totale kosten is.

Nieuwe inzichten en verbinding

Data-analyse delen en bespreken met uitvoerende medewerkers, levert nieuwe inzichten op. Het maakt duidelijk welke stappen gezet kunnen worden om de doelstellingen rondom vervoer te realiseren. Hierbij zijn bestuurders, beleidsmakers en zeker de uitvoerende medewerkers van cruciaal belang.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? U kunt contact opnemen met Marcel Slotema via (073) 523 10 60.

Terug naar overzicht
scroll