Bekijk onze vacatures
menu
Actueel
04. 07. 2019

Een actieplan dat werkt!

In de regio Noordoost-Fryslân is het Actieplan Doorontwikkeling Jobinder bestuurlijk vastgesteld. Dit plan bevat concrete maatregelen om het vervoersysteem Jobinder de komende jaren door te ontwikkelen. Forseti heeft dit plan mede opgesteld en gezorgd voor een vertaling van abstracte ambities naar concrete ontwikkelopgaven.

In 2014 hebben de gemeenten en provincie gekozen voor de samenwerking binnen het kleinschalig vervoer via het regiemodel. Het optimaliseren van het vervoeraanbod naar een samenhangend en elkaar versterkend geheel van kleinschalig vervoer was 1 van de ontwikkelopgaven in de regio. Die opgave is destijds vertaald naar doelstellingen en gewenste resultaten. De afgelopen jaren is gewerkt aan de opstart van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau (opdrachtgever namens gemeenten en provincie) en het vervoersysteem Jobinder (Fries voor U bent er). Nu vier jaar later is er tijd en aandacht voor de doorontwikkeling.

Het actieplan bestaat uit vier sporen. Ieder spoort focust zich op een ander onderwerp en draagt op haar eigen manier bij aan één of meerdere vastgestelde doelstellingen. De vier sporen zijn:

  1. Het stimuleren van het ov en andere vervoeroplossingen.
  2. De instroom van nieuwe vervoervormen.
  3. Aanpassingen in de spelregels van het vervoersysteem.
  4. Op maat toegang geven tot vervoer.

Ieder spoor bestaat uit meerdere (3-6) concrete acties, zoveel mogelijk gericht op het ‘doen’. Zo bevat het onderdeel spelregels acties om de efficiëntie – al dan niet in combinatie met kwaliteit – te vergroten. Het document besteedt ook aandacht aan de organisatorische inbedding van de acties.

Forseti heeft dit actieplan voor en met het Mobiliteitsbureau opgesteld. Bij de start van het proces zijn eerst de gewenste doelstellingen en resultaten vertaald naar sporen. Binnen deze sporen zijn diverse maatregelen verkend. In dit proces hebben we een werksessie met bestuurders en een ambtelijke werkgroep georganiseerd. De oogst daarvan is de basis geweest voor acties, die we daarna verder hebben fijn geslepen.

Bent u benieuwd naar dit actieplan of hoe u abstractie ambities kunt vertalen naar concrete maatregelen voor doorontwikkeling? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wytze Schouten.

Terug naar overzicht
scroll