Vacatures
menu
"Wij zoeken altijd actief naar een evenwicht in belangen. We zijn onafhankelijk, betrokken en bevlogen"

Over wat wij voor u willen betekenen

Forseti is een figuur uit de Noorse mythologie. Het is een echte verbinder en dat past goed bij de brug die wij slaan tussen de verschillende betrokkenen en de verschillende fases van het organiseren van doelgroepenvervoer. Wij zoeken altijd actief naar een evenwicht in belangen. We zijn onafhankelijk, betrokken en bevlogen.

Hier komen wij vandaan:
wij slaan een brug naar kansen

Tegen 2004 merkt onze moederorganisatie Concordis Groep, actief in de markt van personenmobiliteit, dat klanten meer en meer behoefte hebben aan een gespecialiseerde partner bij aanbestedingen. Concordis richt daarom Forseti op en ons bureau groeit al snel uit tot marktleider aanbestedingen in de (doelgroepen)vervoersbranche. We zijn succesvol in de aanbestedingen omdat we een brug weten te slaan tussen de behoeften van reizigers, de visie en middelen van (semi)publieke organisaties én het aanbod van vervoerders. We sturen op een efficiënte, verantwoorde en duurzame aanpak en zorgen zo voor een goede balans in belangen.

HIER GAAN WE VOOR: WE KIJKEN VERDER VOOR SYNERGIE

In de loop der jaren ontwikkelt Forseti zich tot adviseur voor het hele spectrum. Aanbestedingen zijn een radertje in het geheel van doelgroepenvervoer en als je wilt dat het geheel goed draait, moeten alle onderdelen goed in elkaar grijpen.

Aan een succesvolle aanbesteding gaat een heldere, gerichte visie vooraf. En een aanbesteding is pas echt van waarde als ze optimaal wordt uitgevoerd. Dat vraagt om actief contractmanagement, bijsturing én doorontwikkeling. We zijn graag betrokken bij al deze onderdelen, omdat we willen dat wat we doen er ook echt toe doet. De borging van de continuïteit en kwaliteit speelt daar een cruciale rol bij.

EN ZO KRIJGEN WE HET VOOR ELKAAR: WE WERKEN MET BEVLOGEN EXPERTS

Onze medewerkers zijn stuk voor stuk betrokken mensen die altijd en overal een toegevoegde waarde willen leveren. Ze weten waar het over gaat bij doelgroepenvervoer, hoe het er in de praktijk aan toegaat, wat de ontwikkelingen zijn en wat dé belangrijke punten zijn om niet uit het oog te verliezen. Ze zijn hard op de inhoud en zacht op de relatie, want uiteindelijk gaat het om het beste eindresultaat op de korte én lange termijn.

Samen zorgen wij ervoor dat publieke middelen in het personenvervoer verantwoord worden ingezet. Dat doen we door, waar nodig, de regie op te pakken. Door tactisch te werk te gaan, integer, prikkelend en met een focus op de praktijk én de toekomst.

scroll