Bekijk onze vacatures
menu
Actueel
26. 03. 2018

Beleidsplan ‘Toekomstbestendig mobiliteitsbeleid’

In de regio Amersfoort hielpen we bij het opstellen van een beleidsplan dat als basis dient om de zelfstandigheid in mobiliteit van inwoners te vergroten. Denk aan het organiseren van OV-kennismakingsdagen, het opzetten van een regionale website waar alle lokale en regionale mobiliteitsvoorzieningen te vinden zijn, het anders organiseren van vervoer naar veel voorkomende bestemmingen en het toepassen van een OV-advies.

Aanvullend op het beleidsplan is een uitvoeringsprogramma ontwikkeld, waarin staat hoe de maatregelen worden opgepakt. Met deze maatregelen kan ingespeeld worden op toenemende druk op mobiliteitsvoorzieningen voor kwetsbare inwoners. Bij de totstandkoming van het plan zijn alle belangrijke stakeholders betrokken: reizigers, sociale adviesraden, gemeenten, vervoerders, zorgaanbieders, onderwijskoepels en OV-concessiehouders.

“Het project leverde een helder beleidsplan op, waarbij de verschillende belanghebbenden gedurende de looptijd van het project nauw betrokken zijn geweest. Dit zorgt voor het benodigde draagvlak om het beleidsplan in de praktijk succesvol te laten zijn”, aldus Erik van Beurden wethouder in Leusden. De regio Amersfoort heeft er ook een kort stukje over opgenomen in haar nieuwsbrief.
Meer weten over het beleidsplan, neem dan contact op met Guy Hermans g.hermans@forseti.nl.

Terug naar overzicht
scroll