Vacatures
menu
Actueel

Leerlingenvervoer kan beter, maar plaats het in context

11 april 2022
Ronald Derks
Senior adviseur contractbeheer

“Het leerlingenvervoer moet beter. Ritten zijn vaak veel te lang, er zijn te veel chauffeurswissels en sommige gevallen is het zelfs onveilig in de bus. Daarnaast worden klachten slecht afgehandeld en is er weinig tot geen ruimte voor maatwerk. De al kwetsbare leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer zijn de dupe en komen uitgeput aan op school.”

Dit zijn verontrustende conclusies uit een onderzoek van Ouders & Onderwijs onder meer dan 500 ouders van kinderen die er dagelijks mee te maken hebben. Ronald Derks herkent de punten uit het rapport. Hij mist alleen veel context, nuance en begrip.

Begrijp me niet verkeerd, het leerlingenvervoer is niet perfect. En de afgelopen twee jaar hielpen daar ook niet aan mee. Voor iedereen stond de wereld op z’n kop, alles wat we beschouwden als normaal bestond niet meer. Dat geldt ook voor alle schoolgaande kinderen. En dus ook de leerlingen in speciaal onderwijs.

Corona en populatie

Nu wil ik corona niet aanwijzen als de grote veroorzaker, maar het is wel belangrijk om stil te staan bij de context waarin dit onderzoek is afgenomen. Het onderzoek is namelijk afgenomen in februari 2022, aan het einde van een periode die zich lastig laat beoordelen als ‘normaal’.

Zoals het rapport zelf ook al aangeeft, vraag ik me af of 527 ouders een realistische spiegel voor heel Nederland kunnen bieden. Er gaat naar mijn mening namelijk ook erg veel wél goed. Uit onze eigen tevredenheidsonderzoeken komt een ander en meer genuanceerd beeld naar voren. Daarnaast is het goed om structureel feiten over reistijden en andere ritprestaties te verzamelen en te monitoren.

Maar goed…

Terug naar het rapport

Ik herken de genoemde punten namelijk wel:

Door naar de aanbevelingen

In het rapport staan een aantal aanbevelingen, waarvan ik er een aantal wil uitlichten:

    1. Het is op dit moment in de meeste contracten al mogelijk om vervoer naar meerdere adressen in te plannen en dit gebeurt op grote schaal.
    2. Ik juich een structureel landelijk onderzoek van harte toe. Voor het ov is er een dergelijk onderzoek, namelijk de ovklantenbarometer.
    3. Afspraken over vaste chauffeurs, de kennismaking en de opleiding van chauffeurs zijn contractueel vastgelegd. Samenwerken en toezicht houden om het ook waar te maken is nodig.
    4. Ook voor kwaliteitscriteria geldt dat deze vastgelegd zijn in contracten. Er moet wel goed met betrokkenen worden gekeken of alles gaat zoals afgesproken. Daar mag meer aandacht voor zijn.
    5. Meer maatwerk en uitzonderingen lijken me, zeker nu, niet altijd wenselijk. Teveel maatwerk vergroot de kans op fouten en kan voor andere leerlingen betekenen dat er geen vaste chauffeur meer is. Op dit moment zorgt het alleen maar voor grotere tekorten.

Goed dat er aandacht is

Laat ik benadrukken dat ik blij ben met het onderzoek. Ik ben blij dat er aandacht is voor het onderwerp. Maar laten we dan ook aandacht hebben voor de context, de huidige arbeidsmarkt en de mensen die dagelijks keihard werken om onze kinderen te vervoeren. We nodigen Ouders & Onderwijs graag uit om meer inzicht en context te krijgen in het gehele spectrum.

Terug naar overzicht
Gerelateerd

Begrip voor chauffeurstekorten is niet oneindig – 3 actiepunten

Het tekort aan chauffeurs zorgt voor bijna ondoenlijke situaties in het doelgroepenvervoer. Tegelij...

Gerelateerd

complexe casussen in het leerlingenvervoer

Complexe casussen in het leerlingenvervoer nemen toe, hier krijgt team outsourcing dagelijks mee te ...

scroll