Vacatures
menu
Forseti's Five

Forseti’s Five: Dit zijn onze drijfveren

12 april 2021
Harald Faber
Directeur Forseti

Dit keer in Forseti’s Five: vijf drijfveren van Forseti. Hier doen we het voor. Hiervoor komen we dagelijks ons bed voor uit.

1. Wij zoeken altijd naar nieuwe inzichten

Er zijn zoveel verschillende wegen die naar Rome leiden. Dat is ook één van de belangrijkste drijfveren van Forseti. We zullen overheden en marktpartijen altijd blijven prikkelen om alternatieven te vinden in vervoerconcepten, inkoop- en organisatievormen en professioneel beheer. Alternatieven die voor alle burgers leiden tot passend en inclusief vervoer met een zo klein mogelijke druk op publieke middelen en een zo groot mogelijke maatschappelijk waarde.

We dragen onze ideeën actief uit via blogs en artikelen, organiseren studiereizen of bijeenkomsten om kennis te delen en mensen bijeen te brengen. Ook vinden we het belangrijk om een platform te bieden aan experts met een verrassende kijk op de vakwereld. Daarnaast pakken we ook zelf graag het podium om ons gedachtegoed te delen. En om het debat aan te gaan wanneer er verschillen zijn.

Een mooi actueel voorbeeld is de integratie van ov en doelgroepenvervoer. Tot nu toe zijn dit twee aparte vervoersystemen. Terwijl er legio argumenten te bedenken zijn om deze systemen te integreren. Door de discussie aan te gaan en door onze visie te delen kunnen we volgende stappen zetten.

2. Wij doen het graag iedere dag beter

Om nog even terug te pakken op het aangaan van het debat. Dat doen we niet omdat we het beter weten. Wij voeren graag het debat om te kijken of het beter kan. En waar het beter kan. Door niet voor lief te nemen dat een situatie is zoals die is, maar af en toe even kritisch de waarom-vraag stellen. En daarna het liefst nog vier keer. Zodat we samen tot de kern komen en er beter door worden.

In de hele keten van onze dienstverlening streven we ernaar om dagelijks dingen een stapje beter te doen. We verfijnen onze werkprocessen binnen het mobiliteitsbureau, we richten ons op toegevoegde waarde in contractmanagement in plaats van op controle.  Met nieuwe inzichten die we dagelijks opdoen, kunnen we het beleid beter maken.

3. Wij verbinden de praktijk met beleid en strategie

Onze inzet zal altijd sterk praktijkgericht en concreet realiseerbaar zijn. Inspiratie en vergezichten vertalen wij snel naar echte oplossingen in de praktijk.

Dit zie je ook vertaald in onze organisatie. Met onze strategische adviseurs zijn we actief in visietrajecten, innovatie en beleidsontwikkeling. Tegelijkertijd vertalen we dit naar aanbestedingstrajecten en zijn we met ons mobiliteitsbureau juist ook actief in de uitvoering en staan we rechtstreeks in contact met de eindgebruikers. En inzichten die wij weer opdoen in het dagelijkste praktijk vertalen we weer naar ons strategisch advies.

4. Wij gaan voor de publieke belangen

De missie die we in 2010 formuleerden zegt het al: “Wij zorgen dat publieke middelen in het personenvervoer verantwoord worden ingezet.” 

Het publieke belang van betrouwbaar, duurzaam en inclusief vervoer is groter dan ooit. Wij willen een bureau zijn dat met een open mind en kritische blik verdieping geeft en altijd doorontwikkeling van het publiek personenvervoer zal blijven aanjagen.

Er gaat veel geld om in personenvervoer. Daar moeten we verantwoord mee omgaan en inzetten voor de mensen die het echt nodig hebben.

5. Wij zetten ons in voor integere samenwerking

Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijke positie en zullen onze integriteit nooit loslaten. Van daaruit zorgen wij voor een goed evenwicht in belangen.

We kiezen ervoor om exclusief te werken in opdracht van (semi) publieke opdrachtgevers en niet voor commerciële marktpartijen. Door de kennis en ervaring in huis van mensen die zowel in het publieke- als het commerciële domein actief zijn geweest kunnen we in onze ogen een goed evenwicht in belangen zoeken.

In de volgende Forseti’s Five zetten we weer 5 tips, trends of ideeën voor je op een rij. Houd hiervoor onze website en social kanalen in de gaten.

Terug naar overzicht
Gerelateerd

Forseti’s Five: 5 redenen voor integratie tussen doelgroepenvervoer en ov

Dit keer 5 redenen om doelgroepenvervoer te integreren met het openbaar vervoer.

Gerelateerd

Forseti’s five: trends in leerlingenvervoer

We weten alles van mobiliteit, aanbestedingen en doelgroepenvervoer. En die kennis delen we graag. D...

scroll