Vacatures
menu

Het nut van een meerjarige beschikking

27 september 2022
Redactie
Forseti

Stel je voor dat jouw kind leerlingenvervoer nodig heeft. Niet voor even, maar voor zijn hele schoolgaande leven. Zit je er dan op te wachten om ieder jaar een nieuwe aanvraag te doen en dezelfde pijnlijke vragen te beantwoorden? Zou een meerjarige beschikking dan niet veel handiger zijn?

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten ervoor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem; lopend, fietsend of met het openbaar vervoer is de school goed bereikbaar.

Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of aangewezen zijn op een speciale school die een eind uit de buurt ligt. In veel gevallen kunnen ze dan gebruik maken van leerlingenvervoer dat verzorgd wordt door de gemeente.

Wat is een meerjarige beschikking?

Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, moeten ouders of verzorgers zelf ieder schooljaar een aanvraag indienen. Na een aanvraag volgt een beschikking, waarin staat of een leerling recht heeft op een vergoeding of aangepast vervoer. In deze beschikking staat ook hoe bezwaar gemaakt kan worden tegen deze beslissing. 

Over het algemeen wordt een beschikking opgemaakt voor één schooljaar. Bij een meerjarige beschikking is dat anders. Dit is een beschikking die over meerdere schooljaren wordt afgegeven. 

Wie komt ervoor in aanmerking?

Meerjarige beschikkingen zijn er voor leerlingen van wie duidelijk is dat ze langdurig niet zelfstandig of onder begeleiding kunnen reizen. Voor deze kinderen verandert de situatie niet, in veel gevallen gaat het dan om een zware (lichamelijke) beperking. 

Wie hebben er baat bij een meerjarige beschikking?

Het zijn met name de ouders of verzorgers die baat hebben bij een meerjarige beschikking. Ieder jaar opnieuw een aanvraag doen en dezelfde vragen beantwoorden ervaren ouders en verzorgers vaak als frustrerend. Het vervoer is een klein deel van de zorg en dit zou met een meerjarige beschikking een stuk minder beladen zijn. 

Een gemeente heeft er administratief niet minder werk aan. Natuurlijk scheelt het ieder jaar een aanvraag die beoordeeld moet worden. En een beschikking die opgemaakt moet worden. Toch zal er wel jaarlijks een controle plaats moeten vinden. Dat vraagt om een andere manier van administratie bijhouden. 

Rol van Forseti bij het verstrekken van meerjarige beschikkingen

Het mobiliteitsbureau van Forseti is voor vijftien gemeenten het aanspreekpunt op het gebied van leerlingenvervoer. Afgelopen aanvraagseizoen hebben we maar liefst 2900 aanvragen ontvangen. Met zes vrouw sterk regelen wij het vervoer van duizenden leerlingen

Van onze opdrachtgevers doet alleen gemeente Doesburg aan meerjarige beschikkingen. Zij hebben in de verordening verwerkt dat ouders een bijdrage tot 2000 euro voor een E-bike kunnen aanvragen. Met die aanvraag zien zij dan voor de komende 3 jaar af van leerlingenvervoer.

Het beoordelen van een meerjarige aanvraag vraagt aan de voorkant om meer expertise dan bij een reguliere aanvraag. Onze consulenten beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een meerjarige beschikking. Daarnaast kunnen ze ook jaarlijks de controle doen.

Terug naar overzicht
Gerelateerd

complexe casussen in het leerlingenvervoer

Complexe casussen in het leerlingenvervoer nemen toe, hier krijgt team outsourcing dagelijks mee te ...

scroll