Vacatures
menu
Wat merken wij van de coronacrisis?

Het vervoer na de meivakantie

6 mei 2020
Ronald Derks
Senior adviseur contractbeheer

Na de meivakantie mogen kinderen weer naar de basisschool en naar de kinderopvang. Dat betekent dat het (doelgroepen)vervoer weer opgestart moet worden. En zoals je in vorige artikelen kon lezen heeft dat nogal wat voeten in aarde.

In dit artikel schijnen Carlo en Ronald, beiden accountmanager bij Forseti een licht op het doelgroepenvervoer na de meivakantie.

Met het sectorprotocol ‘veilig leerlingenvervoer en veilig kinderopvangvervoer’ kan het schoolvervoer en het kinderopvangvervoer met ingang van 11 mei van start gaan.

Het protocol sluit aan op de maatregelen van het RIVM en het protocol voor- en de werkwijze in het speciaal basisonderwijs. Er is een vertaling gemaakt naar maatregelen voor vervoerders en chauffeurs.

Het begint met informeren

Ouders moeten tijdig geïnformeerd worden over de opstart van het vervoer. Ouders moeten zelf aangeven of ze wel of niet gebruik gaan maken van het vervoer.

Het is belangrijk om te vermelden dat:

  1. De kinderen naast elkaar en binnen 1,5 meter in het busje zitten
  2. Chauffeur en school samenwerken voor een goede overdracht
  3. Chauffeur zo min mogelijk binnen 1,5 meter van de kinderen komt
  4. Ouders niet binnen 1,5 meter van het busje mogen komen

Ouders maken zelf de afweging of zij gebruik maken van het vervoer. Ze kunnen ervoor kiezen zelf hun kind naar school te brengen. Uiteraard behouden ouders het recht op vervoer.

Daarnaast is het aan de vervoerder om de scholen tijdig te informeren over hoe ze het vervoer gaan opstarten.

De meeste scholen kiezen er niet voor om groepen op dezelfde dag te splitsen. Daarom vindt het grootste deel van het vervoer plaats op reguliere roostertijden.

Er zijn ook scholen die ervoor kiezen om de leerlingen te verdelen over verschillende dagen. Hierdoor wordt de bezetting in de bus lager, maar er is niet meer capaciteit nodig. Ook hoeft er niet meerdere malen per week gereden te worden.

Het is van belang dat de school, gemeente, vervoerder en ouders tegelijk en met dezelfde informatie worden geïnformeerd. Dat is onze rol. Als iedereen vanuit zijn eigen wereld gaat communiceren gaat het mis. Wij wijzen gemeenten en vervoerder op hun verantwoordelijkheden, zodat er tijdig en juist wordt geïnformeerd.

Samen nadenken over alle risico’s

Het vervoer is een samenspel tussen gemeente, school, vervoerder én ouders. Het is aan ons om alles in goede banen te leiden en samen na te denken over alle risico’s.

Ondanks de inventarisatie onder scholen en communicatie met ouders kun je onverwachte situaties niet uitsluiten. Flexibiliteit en wederzijds begrip is daarom nodig in deze fase.

Daarnaast is er ook het risico dat chauffeurs en leerkrachten uitvallen. Mogelijk vallen zij binnen de risicogroepen, waardoor ze niet inzetbaar zijn. Daarnaast hebben zij natuurlijk een eigen gevoel en beleving bij de aangepaste maatregelen wat kan leiden tot extra ziekteverzuim. Dit kan op elk moment zorgen voor wijzigingen.

Wij zien het als onze taak om de gemeenten te voorzien van de meest recente informatie en ze te helpen bij het managen van verwachtingen, zodat bij calamiteiten de juiste beslissingen worden genomen.

Nieuwe uitdagingen

Dit zijn enkele van de nieuwe uitdagingen waar we nu tegenaan lopen. En dit zijn er nog maar een paar. Tijdens de opstartfase zullen we de lijst nog wel verder uit kunnen breiden.

Samen gaan we deze uitdaging aan

Meer dan ooit komen betrokkenen met elkaar in gesprek om deze opstart in goede banen te leiden. Er is intensief contact met scholen, vervoerders, gemeenten en ouders. Scholen schakelen erg snel, ook nu weer.

Het helpt echt als wij actief de afstemming en samenwerking coördineren en in contact treden met alle betrokken waaronder ook de scholen. Ouders kiezen er vaker voor de kinderen zelf te laten reizen of brengen ze zelf. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel en we moeten in korte tijd vervoer opnieuw opstarten voor een grote groep leerlingen.

Een nieuwe uitdaging waar we samen uit moeten komen. En vast niet de laatste.

Terug naar overzicht
Gerelateerd

Wat merken wij van de coronacrisis? Verbinden en consequenties overzien

Inmiddels werken we ruim vier weken vanuit huis. Business as usual? We vragen het onze accountmanage...

scroll