Vacatures
menu
Detachering & Outsourcing
30. 11. 2018

‘We hebben een slag gemaakt op efficiency én meer inzicht gekregen.’

Door de fusie van 4 gemeenten in de ambtelijke werkorganisatie BUCH ontstond een tekort aan mankracht op het gebied van leerlingenvervoer. Vivienne Massée, Kwaliteitsexpert Sociaal Domein: ‘We kozen ervoor om het aanvraagproces uit te besteden aan Forseti. Door kennis van buiten te halen kunnen we het leerlingenvervoer efficiënter organiseren en hebben we gelijk een waardevolle sparringpartner.’

De BUCH is een ambtelijke samenwerking van de zelfstandige gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Een regio aan de Noord-Hollandse kust met ruim 100.000 inwoners. Voor alle 4 gemeenten voert Forseti het aanvraagproces uit voor het leerlingenvervoer. In totaal komen ongeveer 600 leerlingen in aanmerking voor een kilometervergoeding, vergoeding voor het openbaar vervoer of aangepast vervoer. Dit is afhankelijk van de afstand tot de school, de reistijd met het openbaar vervoer en de mogelijkheden van het kind.

Ontzorgen
De BUCH-gemeenten zijn ambtelijk gefuseerd om efficiënter te kunnen werken, de kwaliteit van de dienstverlening omhoog te brengen en de kosten juist omlaag. Dat gebeurt onder andere door digitalisering. ‘Inwoners hebben meer mogelijkheden om zelf online hun zaken te regelen’, legt Massée uit. ‘Zoals het indienen van een aanvraag leerlingenvervoer. Ouders vullen online een formulier in en kunnen ook digitaal de benodigde stukken aanleveren die nodig zijn om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Forseti ontzorgt ons door de aanvraag volledig af te handelen conform ons beleid. Zij informeren ook de ouders en vervoerders. Wij hoeven er niets aan te doen.’

Meedenken
Tussen het gros van de aanvragen zitten altijd casussen die aandacht behoeven. Massée: ‘De complexiteit van het vervoer is toegenomen. Als gemeente hebben we bijvoorbeeld ook te maken met vervoer dat onder jeugdzorg valt. Dan kan het voorkomen dat Forseti op grond van de verordening een aanvraag voor leerlingenvervoer terecht afwijst, maar dat het verzoek voor vervoer via een jeugdconsulent opnieuw wordt ingediend. Hoe gaan we met zoiets om? Forseti heeft veel kennis en ervaring en denkt dan met ons mee.’

Eigen kracht
‘Een groep die niet onder het leerlingenvervoer valt, zijn de kinderen van nieuwkomers’, gaat Massée verder. ‘Als de ouders niet in staat zijn om ze naar de taalklas te brengen, bieden wij tijdelijk vervoer aan. Het is de bedoeling dat de kinderen ondertussen leren om zelfstandig te fietsen of met het openbaar vervoer te reizen. Wij stimuleren eigen kracht en zelfredzaamheid. Een ander voorbeeld daarvan is de pilot ‘MEE Op weg’. Vervoersmaatjes reizen samen met leerlingen per fiets of OV mee naar school. Het doel is om ze uiteindelijk zelfstandig te laten reizen. Ook bij deze projecten – de taalklas en MEE – is Forseti betrokken.’

Toekomstplaatje
‘Dankzij Forseti kunnen we het vervoer efficiënter organiseren’, zegt Massée. ‘We maken goed gebruik van hun expertise. Door de maandelijkse rapportage hebben we veel meer inzicht. Het is fijn om een sparringpartner te hebben. In de toekomst hoop ik het vervoer net zo efficiënt dan wel nóg efficiënter te kunnen regelen waarbij eigen kracht van leerling en ouders voorop staat. Forseti heeft aangegeven daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Bijvoorbeeld door al in te spelen op de vraag naar zelfredzaamheid bij het aanvraagproces. We zullen deze mogelijkheden zeker met hen onderzoeken. Wij willen Forseti voorlopig nog niet kwijt!’

Terug naar overzicht
scroll