“Iedereen die nooit een fout heeft gemaakt heeft nooit iets nieuws geprobeerd.”

Albert Einstein

07. 02. 2018
Forseti als partner in het leerlingenvervoer: outsourcen is ontzorgen
Mede gevoed door bovenstaande kwesties voert Forseti inmiddels de uitvoeringstak...
29. 01. 2018
Actuele aanbestedingen Forseti
Actuele aanbestedingen Forseti: Service Vervoer Raalte - Publicatie via Te...
30. 11. 2017
Monitoringsplan contractvervoer
Een monitoringsplan helpt u bij het leggen van een basis voor professioneel cont...
30. 11. 2017
Inkoop jeugd, kan efficiënter?
Sinds 1 januari 2015 bent u als gemeente verantwoordelijk voor veel vormen van j...
30. 11. 2017
Koopt u uw Wmo-vervoer in conform AMvB?
Per 1 juni 2017 is de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur voor de Wmo van krac...
13. 06. 2017
Gemeenten betrekken reizigers bij opstellen beleidsplan ‘Kanteling in mobiliteit’
Het project dat leidt tot een beleidsplan kanteling bestaat naast de inhoudelijk...
13. 06. 2017
Mobility as a Service en regiecentrales: kansen voor verbinding
Verbinding tussen MaaS en regiecentrales Forseti organiseerde samen met Mobycon...
13. 06. 2017
Verbeterscan Vervoer biedt antwoorden en geeft een diagnose
Wat zijn uw vragen en uitdagingen? Ook uw gemeente voelt wellicht de druk van e...
01. 06. 2017
Ervaringen Daelzicht
Behoefte aan efficiëntie Daelzicht werkt al geruime tijd samen met deze huidi...
22. 03. 2017
Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 14 maart 2017
Plenair - Arriva Workshop 1 - Draaiboek leerlingenvervoer Workshop 2. Fina...
22. 03. 2017
Actualiteitenseminar leerlingenvervoer groot succes!
Het seminar vond plaats bij Perron 3 in Rosmalen, op een steenworp afstand van h...
07. 02. 2017
Actualiteitenseminar Leerlingenvervoer 14 maart 2017
Op deze dag organiseren wij een aantal workshops waarbinnen veel ruimte wordt ge...
03. 02. 2017
Relaties aan het woord
Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum werden wij verrast met een persoonlijk...
03. 02. 2017
10 jaar Forseti
Toekomst-TV: Een blik op 2024 De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in de w...
30. 01. 2017
Forseti wisselt kennis uit met internationale experts
In september zijn we bij de bijeenkomst van Transport Research Board geweest in ...
30. 01. 2017
De vervoercomponent bij zorgcontracten zorgt voor dilemma’s
Een complexe keuze waarbij rekening gehouden moet worden met diverse aspecten en...
30. 01. 2017
Nut en noodzaak van het reizigersprofiel
Kan een reiziger gecombineerd worden met andere reizigers? Welke alternatieve re...
30. 01. 2017
Stimuleren anders reizen & toegankelijkheid: OVScan 2.0
Een eerste stap is het op hoofdlijnen verkennen van de mogelijkheden van het ope...
30. 01. 2017
Opstellen reizigersprofiel Arnhem Nijmegen
Voor dat laatste moet het aanbod van het openbaar vervoer passen bij de mogelijk...
03. 01. 2017
Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 8 maart 2016
Jeroen Peters - 1 jaar na de decentralisatie Jeroen Peters - Actualiteitencol...