Bekijk onze vacatures
menu

“Forseti weet wat er bij ons speelt en waar wij behoefte aan hebben.
Zo kun je samen echt ergens aan bouwen.”

Marijke van der Hoeven, Pieter van Foreest zorginstellingen

26. 08. 2020
Aanbesteding vraagafhankelijk ov Provincie Gelderland
Resultaat bestaat uit een uitwerking van alle uitgangspunten en een uitwerking v...
16. 07. 2020
Aanbesteding doelgroepenvervoer Krimpen aan den IJssel tijdens Coronacrisis
Momenteel wordt de hand gelegd aan de implementatie waarna vervolgens ook het co...
28. 06. 2019
Nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer Drimmelen
Forseti is gevraagd om de aanbesteding te begeleiden. Ondanks dat de aanbestedin...
11. 06. 2019
Onderzoek kansen voor een nieuw flexibel vraagafhankelijk vervoersysteem
Daarbij hebben we vervoerskundige berekeningen uitgevoerd om na te gaan of een d...
23. 05. 2019
Slimme Mobiliteit Doelgroepen Regio Zuidoost Brabant
Hiervoor is een uitgebreid traject doorlopen waarin alle verschillende stakehold...
21. 05. 2019
Wmo- en Dagbestedingsvervoer Den Haag
Dankzij de beschikbaarheid binnen de gemeente van veel en goede data is dit succ...
08. 04. 2019
Stakeholders leveren waardevolle input bij aanbesteding
Aanbesteding routegebonden vervoer De gemeenten Deventer, Apeldoorn en Zutphen ...
11. 12. 2018
Outsourcing leerlingenvervoer
Promotievideo outsourcing leerlingenvervoer In deze video leggen we uit hoe out...
30. 11. 2018
‘Samen tillen we het leerlingenvervoer naar een hoger plan.’
Met bijna 160.000 inwoners is Haarlem nummer 12 op de lijst van grote gemeenten ...
30. 11. 2018
‘We hebben een slag gemaakt op efficiency én meer inzicht gekregen.’
De BUCH is een ambtelijke samenwerking van de zelfstandige gemeenten Bergen, Uit...
19. 10. 2018
Gym- en zwemvervoer gemeente Haarlem
Het contract met de vervoerder liep af en het vervoer moest opnieuw ingekocht wo...
18. 10. 2018
Gemeente Zoetermeer wil jeugd- en leerlingenvervoer gezamenlijk inkopen
Het betrof een onderhandse aanbesteding, waarbij een paar partijen zijn uitgenod...
18. 10. 2018
Gemeente West Maas en Waal opnieuw leerlingenvervoer aanbesteed
Het Programma van Eisen is geactualiseerd en het aanbestedingsproces is probleem...
18. 10. 2018
Inkoop gymvervoer gemeente Olst-Wijhe
Omdat binnen de gemeente geen inhoudelijke kennis m.b.t. dit vervoer aanwezig is...
18. 10. 2018
Ondersteuning tariefstelling gemeente Rijssen-Holten
In dit systeem bieden meerdere vervoerders naast elkaar vervoer aan. De reiziger...
18. 10. 2018
Gezamenlijk doelgroepenvervoer Stichtse Vecht, De Ronde Venen, Oudewater en Woerden
Dit heeft geleid tot een goed Programma van Eisen, waarbij aandacht is voor de t...
18. 10. 2018
Europese aanbesteding leerlingen- en jeugdvervoer gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam
Forseti heeft de werkgroep en afdeling Inkoop ondersteunt bij het opstellen van ...
18. 10. 2018
Klant tevredenheidonderzoek provincie Zeeland
De provincie heeft ons gevraagd om de klanttevredenheid in kaart te brengen en o...
18. 10. 2018
Theoretische- en praktische kennisoverdracht aan Wmo-consulenten West Brabant
Belangrijke aandachtspunten in de cursus waren: reisinformatie en de OV-chipkaar...
18. 10. 2018
Klanttevredenheid halte-taxi provincie Zeeland
De gebruikers van de halte-taxi zijn tevreden over deze vervoersdienst. De algem...
18. 10. 2018
Beleidsplan kanteling voor de gemeenten Amersfoort, Leusden, Soest, Woudenberg, Baarn en Bunschoten
Zowel voor het leerlingenvervoer als voor het Wmo-vervoer zijn diverse concrete ...
12. 10. 2018
Openbaar vervoer concessie Drechtsteden Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
Dat is onderdeel van het aanbesteding-team van de provincie Zuid-Holland. Vanaf ...
11. 07. 2017
‘Een multifunctionele rol van kennis inbrengen en kritisch adviseren’
De aanleiding voor het plan van een vervoercentrale was tweeledig. Allereerst wa...
01. 06. 2017
‘We zijn samen opgetrokken: met als resultaat een breed gedragen oplossing.’
Midden-Brabant zocht naar een organisatiemodel voor efficiënt doelgroepenvervoe...
01. 06. 2017
Wmo-vervoer Raalte: vervoer met keuzevrijheid en zonder aanbesteding
Provincie Overijssel is per 1 januari 2017 gestopt met de uitvoering van Regiota...
31. 05. 2017
‘Het actualiteitenseminar is een gezellige dag vol kennis en inspiratie.’
Het begon als “inspiratiedag”. De bijeenkomst werd gehouden op een bijzonder...
01. 02. 2017
Onderzoek toekomst leerlingenvervoer Goeree Overflakkee (2016)
Hiervoor heeft Forseti interviews gevoerd met diverse medewerkers bij de gemeent...
01. 02. 2017
Regio Hart van Brabant
In het traject voor het opstellen van de visie op uitvoering hebben we een inten...
01. 02. 2017
Provincie Zuid-Holland
Al het bestaande kleinschalige vervoer in de DAV-regio is in kaart gebracht, met...
01. 02. 2017
Súdwest- Fryslân, Fryske Marren en Littenseradiel
Zijn er witte vlekken in het vervoeraanbod of is er juist ruimte om beter af te ...
01. 02. 2017
Heroriëntatie doelgroepenvervoer U-16 gemeenten provincie Utrecht
Daarbij is de complexiteit van het vraagstuk teruggebracht tot enkele concrete e...
01. 02. 2017
Beleidsplan Kanteling – Amersfoort
Het doel is het opstellen van een concreet beleidsplan met specifieke maatregele...
01. 02. 2017
Contractbeheer Doelgroepenvervoer ViaVé regio Noord-Veluwe
Een duo van een projectmanager en een inhoudelijk projectleider beheer zijn circ...
30. 01. 2017
Ov-trainingen in regio Noord-Veluwe en West-Brabant
Om ervoor te zorgen dat een consult over voldoende informatie beschikt over het ...
30. 01. 2017
Kennissessies zorginstellingen
Het vervoer van en naar dagbestedingslocaties omvat zowel vervoer voor cliënten...
30. 01. 2017
Opstellen van het reizigersprofiel
Daarnaast is het mogelijk dat onder bepaalde voorwaarden een reiziger wordt door...
30. 01. 2017
Aanbesteding Cliëntenvervoer zorginstellingen Cordaan
Tegelijkertijd werd de eigen vervoersdienst die Cordaan had steeds groter. Deze ...
30. 01. 2017
Aanbesteding doelgroepenvervoer Gouda, Waddinxveen en Promen
Naast het vervoer voor leerlingen met een indicatie aangepast vervoer is ook het...
30. 01. 2017
Aanbesteding Leerlingen- en Wmo-vervoer DUO-gemeenten
Forseti is gevraagd om ondersteuning te bieden bij het opstellen van de aanbeste...
30. 01. 2017
Aanbesteding werknemersvervoer SWA
De SWA is een organisatie dat aangepaste werkgelegenheid biedt aan inwoners van ...
30. 01. 2017
Aanbesteding Mobiliteitscentrale en Vervoer Flevoland
Allereerst is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden kostenbesparingen b...
30. 01. 2017
Aanbesteding gym- en zwemvervoer Haarlem
Omdat dit contract eindigde op 1 januari 2017 is er aan het begin van het school...
30. 01. 2017
Dankzij Forseti nieuwe methodiek en prima resultaat
Forseti kreeg van de gemeente Raalte de opdracht bij de inkoop van het Wmo-vervo...
30. 01. 2017
Aanbesteding Vervoercentrale en Vervoer Stedendriehoek
De regio Stedendriehoek bestaat uit de deelnemende gemeenten Apeldoorn, Brummen,...
30. 01. 2017
Van detachering naar outsourcing leerlingenvervoer Dongen
De gemeente Dongen bestaat uit de plaats Dongen plus drie kernen, telt 25.000 in...
30. 01. 2017
Detachering consulent leerlingenvervoer en consulent Wmo Kampen
In de piekperiode wordt ondersteuning geboden bij de afdeling leerlingenvervoer ...
30. 01. 2017
Detachering consulent leerlingenvervoer Putten
Na de piekperiode in 2015 is een collega uit onze flexpool voor een aantal uur i...
30. 01. 2017
Outsourcing leerlingenvervoer Tiel
In eerste instantie is Forseti betrokken geweest bij het inrichten van dit nieuw...
30. 01. 2017
Outsourcing leerlingenvervoer Lelystad
Het is het verhaal van de middelgrote gemeente. Lelystad telt circa 78.000 inwon...
30. 01. 2017
Onderzoek vervoersstromenanalyse 3D Stedendriehoek
De aard en omvang van al het contractvervoer en openbaar vervoer zijn in kaart g...
30. 01. 2017
Evaluatie contractvervoer gemeente Assen
De gemeente wilde het huidige contract eerst evalueren en toekomstige ontwikkeli...
30. 01. 2017
Klanttevredenheidonderzoek Regiotaxi Gelderland
Via deze enquêtes is de kwaliteit van het vervoer in vijf vervoerpercelen in ka...
30. 01. 2017
Klanttevredenheidonderzoek AOV Amsterdam
De dienst WZS van gemeente Amsterdam heeft Forseti gevraagd elk kwartaal een rep...
30. 01. 2017
Ov-scan Wmo in regio Kennemerland
De ov-scan Wmo heeft per gemeente de potentie in kaart gebracht voor het gebruik...
30. 01. 2017
Smartwheels leerlingenvervoer Bronckhorst, Doetinchem en Oude IJsselstreek
Een zeer actieve en betrokken adviesraad helpt mee om ouders de voordelen en mog...
30. 01. 2017
Leerlingenvervoer.NU Oirschot
Het systeem hielp om een verschuiving van taken naar de frontoffice mogelijk te ...
30. 01. 2017
Leerlingenvervoer.NU Rijssen-Holten
Na een snelle implementatie van het systeem, nog voor de aanvraagperiode, konden...
30. 01. 2017
Leerlingenvervoer.NU Tiel
Inmiddels verzorgt Forseti via outsourcing de gehele afhandeling van de regeling...
30. 01. 2017
Leerlingenvervoer.NU Haarlem
Bovendien staat een telefonische doorschakeling garant voor een dagelijkse berei...
30. 01. 2017
Contractmanagement zorgvervoer Pieter van Foreest
Marijke van der Hoeven en Margot van Acker, teammanager regio Delft/Pijnacker-No...
30. 01. 2017
Audit kwaliteit leerlingenvervoer Werkendam
De uitgevoerde controles werden in twee delen uitgevoerd en bestonden uit contro...
30. 01. 2017
Contractbeheer leerlingenvervoer Doetinchem e.o.
Zowel ouders als gemeenten en vervoerder werken in hetzelfde systeem. De ritplan...
30. 01. 2017
Contractbeheer Doelgroepenvervoer Valleihopper regio Foodvalley
Wij zijn hier betrokken bij alle aspecten die komen kijken bij het goed neerzett...
scroll