Onderzoek
30. 01. 2017

Onderzoek vervoersstromenanalyse 3D Stedendriehoek

Forseti heeft voor de gemeenten in de Stedendriehoek (Apeldoorn, Zutphen e.o.) onderzoek gedaan naar een efficiëntere organisatie van het doelgroepenvervoer en het kleinschalig openbaar vervoer. Het effect van dit onderzoek is dat de regio een stap heeft gezet naar een efficiënter vervoersysteem en toekomstige samenwerking.

De aard en omvang van al het contractvervoer en openbaar vervoer zijn in kaart gebracht, waarbij is aangegeven welke ontwikkelingen de komende jaren gaan plaatsvinden. Op basis daarvan is een indicatie gegeven van de te verwachten vervoersomvang. Binnen dit geheel is in het bijzonder aandacht besteed aan het AWBZ-vervoer. Op basis van gegevens van het zorgkantoor zijn vrijwel alle instellingen in de regio benaderd om inzicht te geven in de omvang en organisatie van het vervoer.

Forseti heeft op basis van planningen berekend welke vervoerkundige meerwaarde ontstaat tussen gemeenten en de welke voordelen ontstaan door de volgtijdelijke bundeling tussen leerlingen- en AWBZ-vervoer. Wij hebben een richtinggevend advies opgesteld voor een optimale invulling waarbij effecten zijn benoemd en een tijdpad is geschetst naar een punt op de horizon. Dit advies heeft de regio gebruikt als input voor een bestuurlijk overleg, waarbij Forseti heeft geadviseerd over de mate van samenwerking tussen gemeenten en de contracttermijnen van aanbestedingen die op korte termijn moeten plaatsvinden

Terug naar overzicht
scroll