Draaiboek Leerlingenvervoer
Inkoop & Aanbesteding
30. 01. 2017

Aanbesteding Vervoercentrale en Vervoer Stedendriehoek

Per 1 januari 2017 hebben de zes Gelderse regio’s in de vervoerstaak van Regiotaxi Gelderland overgenomen. Eén van deze regio’s is de regio Stedendriehoek.

De regio Stedendriehoek bestaat uit de deelnemende gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Deze regio heeft ervoor gekozen om een publieke regiecentrale op te richten. Deze centrale is sinds augustus 2016 operationeel onder de naam PlusOV. Samen met PlusOV is een aanbestedingsstrategie opgesteld, waarbij op ons advies is gekozen voor een drietal volgtijdelijke aanbestedingen. Dit omdat er sprake was van verschillende contracten in de regio en de diverse vervoersvormen gefaseerd ingevoerd worden. De eerste inkoopronde betrof de inkoop van vervoerscapaciteit (voertuigen met chauffeurs) voor het leerlingenvervoer en dagbestedingsvervoer van de gemeente Apeldoorn. Dit vervoer is op 1 augustus 2016 van start gegaan. Gedurende de implementatie van dit vervoer is de tweede inkoopronde gestart: de inkoop van vervoerscapaciteit voor het vraagafhankelijke vervoer van de deelnemende gemeenten. Deze inkoopronde is ook afgerond en het vervoer is per 1 januari 2017 gestart. Benodigde vervoerscapaciteit voor het leerlingenvervoer van alle deelnemende gemeenten is ingekocht in de derde inkoopronde. Deze overeenkomsten gaan van start met ingang van het schooljaar 2017-2018. Forseti is betrokken bij alle inkooprondes en begeleidt PlusOV met de gehele aanbestedingsprocedures. PlusOV heeft de intentie om per 1 augustus 2019 contracten te hebben afgesloten voor alle vervoersvormen.

Terug naar overzicht
scroll