Draaiboek Leerlingenvervoer
Onderzoek
30. 01. 2017

Evaluatie contractvervoer gemeente Assen

Forseti heeft in opdracht van gemeente Assen een evaluatie uitgevoerd van het huidige gecombineerde vervoercontract voor ov, Wmo-en leerlingenvervoer.

De gemeente wilde het huidige contract eerst evalueren en toekomstige ontwikkelingen in kaart brengen, zodat zij op basis daarvan kon besluiten of wel of niet verlengd zou worden. Forseti heeft diverse stakeholders gesproken en is nagegaan in welke verwachtingen partijen hadden en of deze zijn uitgekomen. Op basis van dit onderzoek en ons advies heeft gemeente Assen besloten het contract deels te verlengen.

Terug naar overzicht
scroll