Draaiboek Leerlingenvervoer
Inkoop & Aanbesteding
30. 01. 2017

Aanbesteding Mobiliteitscentrale en Vervoer Flevoland

Provincie Flevoland heeft samen met 4 gemeenten de eerste private regiecentrale opgezet. Forseti heeft deze partijen ondersteund in het totale proces tot en met de implementatie. De ondersteuning heeft in een aantal fase plaatsgevonden.

Allereerst is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden kostenbesparingen binnen regiotaxi te realiseren. Op basis daarvan zijn maatregelen doorgevoerd. Vervolgens is een proces gestart richting een nieuwe contractperiode. Na een vervoerkundige doorrekening is de keuze gemaakt voor een regiemodel. In het proces dat is opgestart naar de eerste aanbesteding van de mobiliteitscentrale in Nederland en het vervoer heeft Forseti de projectgroep inhoudelijk geadviseerd en de aanbestedingsdocumenten opgesteld. Tevens hebben wij ondersteund bij de bestuurlijke besluitvorming die heeft plaatsgevonden. Het eerste bestek voor een private regiecentrale won de prijs van Beste ov-bestek 2015. Na de aanbesteding van de centrale heeft volgtijdelijk de aanbesteding van het vervoer plaatsgevonden. Tot slot heeft Forseti de partijen ondersteund in de implementatiefase.

Een vergelijkbaar inkooptraject heeft Forseti begeleid in onder andere de regio’s Noord-Veluwe, Arnhem-Nijmegen, Haarlem, Noordoost Friesland, Achterhoek, Rivierenland en Foodvalley.

Terug naar overzicht
scroll