“Het was een zeer leerzame dag. Er zal nu door de Wmo-consulenten anders gekeken worden naar de aanvraag voor een deeltaxipas”

Wmo-consulente regio West-Brabant

18. 10. 2018
Theoretische- en praktische kennisoverdracht aan Wmo-consulenten West Brabant
Belangrijke aandachtspunten in de cursus waren: reisinformatie en de OV-chipkaar...
31. 05. 2017
‘Het actualiteitenseminar is een gezellige dag vol kennis en inspiratie.’
Het begon als “inspiratiedag”. De bijeenkomst werd gehouden op een bijzonder...
30. 01. 2017
Ov-trainingen in regio Noord-Veluwe en West-Brabant
Om ervoor te zorgen dat een consult over voldoende informatie beschikt over het ...
30. 01. 2017
Kennissessies zorginstellingen
Het vervoer van en naar dagbestedingslocaties omvat zowel vervoer voor cliënten...
30. 01. 2017
Internationale kennis en ervaring
Deze bezoeken hebben ons laten inzien dat het vervoer ook op andere wijze georga...
30. 01. 2017
Opstellen van het reizigersprofiel
Daarnaast is het mogelijk dat onder bepaalde voorwaarden een reiziger wordt door...
30. 01. 2017
Inspiratiedagen leerlingenvervoer
Veelal zoeken wij sprekers uit 'het veld' die als ervaringsdeskundige vaak de me...