Draaiboek Leerlingenvervoer
Contractmanagement
30. 01. 2017

Audit kwaliteit leerlingenvervoer Werkendam

Gemeente Werkendam heeft op basis van de gemaakte kwaliteitsafspraken uit het contract een audit laten uitvoeren om in kaart te brengen of aan alle afspraken wordt voldaan door de vervoerder en vervolgens waar nodig verbeterslagen te kunnen maken. Forseti heeft het proces georganiseerd, gerapporteerd en de follow-up bewaakt.

De uitgevoerde controles werden in twee delen uitgevoerd en bestonden uit controles onderweg en een inventarisatie- en beoordeling van relevante gegevens.

Alle uitkomsten zijn getoetst aan de contractafspraken en vervolgens zijn er tot twee maal toe follow-up afspraken gemaakt om te toetsen of de verbeterpunten daadwerkelijk zijn doorgevoerd. Te prijzen in dit onderzoek was de opstelling van de vervoerder welke een eigen kwaliteitscontroleur inzette en de bevindingen volledig transparant rapporteerde. Daarnaast zijn de follow-up acties volgens afspraak opgepakt. Erg goed was ook de betrokkenheid en de actieve rol van de klankbordgroep van gemeente Werkendam en de inzet van de gemeente zelf.

Terug naar overzicht
scroll