Draaiboek Leerlingenvervoer
Beleid & Advies
01. 06. 2017

‘We zijn samen opgetrokken: met als resultaat een breed gedragen oplossing.’

Bestuurders van acht gemeenten en de provincie, verenigd in de regio Midden-Brabant, werkten samen aan een nieuwe visie op de uitvoering van doelgroepenvervoer. Hans Sprangers, ambtelijk opdrachtgever van het project Regiovervoer Midden-Brabant en Theo Arts, manager Bureau Regiovervoer Midden-Brabant: ‘Hoe vertaal je een visie naar realiteit? Met Forseti als strategische en tactische adviespartner konden we de juiste stappen zetten.’

Midden-Brabant zocht naar een organisatiemodel voor efficiënt doelgroepenvervoer dat de regio optimale mogelijkheden zou geven het kantelingsbeleid voort te zetten en integrale regie op vervoer te voeren. Bovendien moest het model mee kunnen ademen met de dynamiek in het vervoer. Arts: ‘De richting was helder, alleen wisten we niet hoe we het handen en voeten moesten geven. Voor zo’n vernieuwend proces hadden we een gespecialiseerd bureau nodig. Forseti nam die handschoen graag op.’

Een heldere, gedeelde visie
De basis stond al. De eerste stap was om die uit te werken tot een breed gedragen visie. ‘Er zijn veel partijen in meegenomen’, blikt Sprangers terug. ‘Van bestuurders en beleidsmedewerkers tot vertegenwoordigers van reizigerorganisaties en zorginstellingen. Harald Faber van Forseti heeft het voor ons begeleid. Hij is zelf een man met een visie die kennis in kan brengen. Met een goede balans: hij stuurt bij maar laat voldoende ruimte voor andere opvattingen.’ Arts vult aan: ‘Van die gedegen aanpak hebben we veel profijt. Forseti heeft niet gezegd “zo moet het of zo is het”. We zijn er samen in opgetrokken en hebben elkaar scherp gehouden.’

Keuze voor een regiemodel
Welke mogelijkheden passen bij deze visie? Dat was de volgende stap. ‘Forseti wees ons op het regiemodel’, zegt Arts. ‘Daarbij is een scheiding gemaakt tussen de planning en de uitvoering van het vervoer. Voor ons een kans om meer regie op het vervoer te voeren. Wij wisten zelf niet zoveel over dit nieuwe organisatiemodel, maar Forseti was er al bekend mee, onder andere vanuit Denemarken. Daar zijn we toen mee naartoe gegaan om te kijken.’ Sprangers: ‘Forseti gebruikt de kracht van het beeld. Geen eindeloze teksten, maar visualiseren, het gewoon voor je zien. Zo hebben ze de basis van het regiemodel duidelijk aan ons overgebracht.’

Zelf sturen
Inmiddels is de regio twee aanbestedingen verder: één voor de regiecentrale en één voor het vervoer. Ze zitten middenin de implementatiefase. Arts: ‘We gaan nu zelf de regie voeren. Het is allemaal nieuw natuurlijk, dus we gaan eerst zorgen dat het vervoer goed loopt. Mochten er straks kansen en ontwikkelingen zijn, dan kunnen we altijd gebruikmaken van ons partnerschap met Forseti.’ ‘We hebben samen met Forseti alle ingrediënten ingeslagen om een taart te kunnen bakken. Het is nu tijd dat we zelf gaan bakken’, vat Sprangers samen.

Download deze case als pdf hier:

Terug naar overzicht
scroll