Draaiboek Leerlingenvervoer
Beleid & Advies
01. 02. 2017

Onderzoek toekomst leerlingenvervoer Goeree Overflakkee (2016)

Het contract leerlingenvervoer in de gemeente Goeree Overflakkee loopt af. Om een zorgvuldige afweging te maken op welke wijze de gemeente Goeree Overflakkee haar leerlingenvervoer in de toekomst gaat organiseren heeft zij Forseti gevraagd de huidige organisatie van het leerlingenvervoer te evalueren en een drietal scenario’s voor de toekomst te onderzoeken en af te wegen.

Hiervoor heeft Forseti interviews gevoerd met diverse medewerkers bij de gemeente de Zeeuwse regiecentrale en Zeeuwse gemeenten waarvoor de Zeeuwse regiecentrale het leerlingenvervoer aanstuurt en zijn tevens een aantal interviews gevoerd met andere interessante (voorbeeld) gemeenten en regio’s. Daarnaast is er ook een uitgebreide informatie en discussieavond geweest voor betrokken ouders. Uiteindelijk zijn drie scenario’s bekeken en afgewogen (opnieuw traditioneel aanbesteden, aansluiten bij de Zeeuwse regiecentrale en werken met een persoonsgebonden budget. Op basis van het bijhorende advies van Forseti zet de gemeente Goeree Overflakkee nu de vervolgstappen.

Terug naar overzicht
scroll