Draaiboek Leerlingenvervoer
Beleid & Advies
11. 07. 2017

‘Een multifunctionele rol van kennis inbrengen en kritisch adviseren’

Regio Stedendriehoek aangevuld met gemeenten Hattem en Heerde, wilde het doelgroepenvervoer slimmer organiseren door middel van een publiekrechtelijke vervoercentrale. Directeur PlusOV Andreas Noordam: ‘Forseti bracht kennis in mét een kritische noot. Ze wezen ons de weg en hielpen onze ideeën te toetsen. Het werkt probaat als een adviseur je over de grens van je eigen gelijk laat lopen.’

De aanleiding voor het plan van een vervoercentrale was tweeledig. Allereerst was er door een wetswijziging in 2015 bij de gemeenten steeds meer verantwoordelijkheid voor vervoer komen te liggen. Toen de provincies Overijssel en Gelderland aangaven per 1 januari 2017 te stoppen met Regiotaxi, besloten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen te gaan samenwerken. Deze gemeenten wilden niet langer vervoer los inkopen, maar synergie behalen door verbanden te leggen tussen de verschillende vervoersvormen.

Plan verder ontwikkelen
‘De samenwerking was er’, zegt Noordam, ‘net als het idee voor een vervoercentrale. Maar hoe moest dat er in de praktijk uitzien? Voor dat antwoord hadden we expertise van buitenaf nodig. En Forseti zie ik als voorvechter van de regionale vervoerscentrale. Ze hebben voor ons veel werk verzet door bijvoorbeeld de vervoerskosten inzichtelijk te maken. Of door een soortgelijke centrale te laten zien in Denemarken. Over de streep trekken was niet nodig, maar Forseti heeft wel ons idee gevoed met ondersteunend onderzoek.’ Het eindresultaat is Vervoercentrale Stedendriehoek (dagelijkse naam: PlusOV), die voor zo’n 15.000 inwoners het speciaal vervoer verzorgt en voor de provincie Gelderland het aanvullend openbaar vervoer. De provincie Gelderland draagt bovendien financieel bij aan het Wmo-vervoer.

Van strategisch meedenken
Het vervoer dat nu door PlusOV wordt aangestuurd, moest eerst worden ingekocht. Noordam: ‘Omdat we te maken hebben met contracten die op verschillende data aflopen, gaat de inkoop gefaseerd. We hebben nu drie rondes achter de rug die door Forseti zijn begeleid. Dat begon met strategisch advies. Wat is een handige volgorde als er steeds vervoersvormen bijkomen? En hoe kun je verbanden vastleggen in contracten? Om meer grip op efficiency te hebben, wilden we gebruikmaken van meerdere vervoerders. Forseti heeft daarvoor berekeningen gemaakt om onder andere de grootte van de percelen vast te stellen.’

Tot concreet aanbesteden
‘Ook de aanbestedingen zijn door Forseti begeleid’, vervolgt Noordam. ‘Ze hebben de penvoering voor hun rekening genomen, van onderzoeksrapporten tot de benodigde aanbestedingsdocumenten. Dat scheelt heel veel werk. Forseti neemt onzekerheden weg, waardoor je weet waar je aan toe bent. Het zijn harde en nauwkeurige werkers. De uren zijn vooraf overlegd, zodat je ook niet geconfronteerd wordt met overschrijdingen.’

De wijze waarop
‘Ik heb al heel wat aanbestedingen gedaan’, zegt Noordam. ‘Ik kan dus wel een oordeel vellen. Forseti heeft verstand van de markt en de adviseurs zijn plezierig om mee samen te werken. Ik heb er niks aan als ik linksom over de rotonde wil en de adviseur daarin meegaat zonder mij op de consequenties te wijzen. Mijn opvattingen werden door Forseti grondig getoetst. Op een fijne, vriendelijke manier liepen we met elkaar op. Ik kan iedereen Forseti van harte aanbevelen.’

 

Download deze case als PDF hieronder:

Terug naar overzicht
scroll