Bekijk onze vacatures
Contractmanagement
30. 01. 2017

Contractbeheer leerlingenvervoer Doetinchem e.o.

Voor de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Oude IJsselstreek verzorgen wij full service beheer met inzet van automatiseringsoplossingen om het proces van bestellen en muteren van ritten door de opdrachtgever tot en met het vaststellen van de rechtmatigheid van de factuur van de vervoerder te borgen.

Zowel ouders als gemeenten en vervoerder werken in hetzelfde systeem. De ritplanning voor de komende week wordt elke dag geautomatiseerd in het systeem ingebracht via een rechtstreekse koppeling met het planningssysteem van de vervoerder. Hiermee bereiken we dat zowel ouders als opdrachtgevers volledig zicht hebben op de routegegevens en de wijzigingen daarop.

Door de samenwerking tussen de gemeenten is de kwetsbaarheid door afwezigheid van een van de medewerkers sterk afgenomen. Ze nemen elkaars werk over in deze situaties.

Omdat beide registraties (van opdrachtgever en vervoerder) direct aan elkaar zijn gekoppeld zijn alle verschillen die leidden tot afwijkingen in de facturen al op voorhand gesignaleerd en gecorrigeerd waarmee snel en met zekerheid de juistheid van de kosten wordt vastgesteld.

Vanzelfsprekend is het kwaliteitsaspect door een klachtenregistratie in het systeem (ook rechtstreeks door ouders te gebruiken) geborgd en zijn er door de volledigheid in beschikbare gegevens talloze rapportage- en analysemogelijkheden.

Terug naar overzicht
scroll