Actualiteitenseminar leerlingenvervoer 2024
menu
Forseti's Five

Trends in leerlingenvervoer

4 december 2019
Joanita Hoegen
Senior adviseur aanbestedingen / Coördinator Outsourcing Leerlingenvervoer

We weten alles van mobiliteit, aanbestedingen en doelgroepenvervoer. En die kennis delen we graag. Dit keer duiden we vijf trends die we zien in de markt voor het leerlingenvervoer. 

1. Bevorderen zelfredzaamheid

Steeds meer gemeenten staan er voor open om zelfredzaamheid van de reiziger te bevorderen. Iets wat wij ontzettend toejuichen. Kinderen leren zo stap voor stap om vanuit het aangepast vervoer zelfstandig te gaan reizen met het openbaar vervoer. De weg naar zelfstandig reizen met het ov kan een drempel zijn voor deze kinderen. 
Zelfstandig leren reizen is iets waar deze kinderen in hun latere leven alleen maar profijt van hebben. Bijkomend voordeel is dat er iets meer ruimte komt in de bezetting van het aangepast vervoer.

2. Stimuleren eigen kracht ouders/verzorgers

In het leerlingenvervoer redeneren we veel vanuit regeltjes en processen. Als een kind aangemeld wordt voor leerlingenvervoer, krijgt hij dat vaak op alle aangevraagde dagen. Maar het zit niet in het systeem van de gemeenten om de ouders te vragen wat ze zelf kunnen betekenen in het vervoer. Wij pleiten ervoor die vraag toe te voegen aan het aanmeldformulier. Want het werkt! Ouders zijn en blijven uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het naar school gaan van hun kind, waarbij een voorziening leerlingenvervoer uiteraard wel ondersteunend kan zijn.

In Duiven en Westervoort hebben we die vraag aan de ouders gesteld op het aanmeldformulier. Het effect was dat zo’n tien procent van alle ouders hun kind dit jaar tenminste één dagdeel per week naar school brengt. Ons mobiliteitsbureau bekijkt momenteel de mogelijkheid om dit in het digitale aanvraagproces standaard te gaan verwerken.

In deze blog vertelt Wytze meer over de toename van de eigen inzet van ouders in Duiven en Westervoort.

3. Toename van het aantal hoogbegaafde leerlingen in het leerlingenvervoer.

Hoogbegaafde kinderen lopen soms vast op school. De lesstof is niet uitdagend genoeg, ze vervelen zich, vallen misschien buiten de boot en dat met alle gevolgen van dien. Speciale lesprogramma’s voor hoogbegaafde kinderen kunnen hierin uitkomst bieden. Maar die lesprogramma’s worden vaak niet door de eigen school van het kind aangeboden. Ze moeten er voor naar een andere locatie. Hoe regel je dat vervoer?

We zien steeds vaker dat er voor deze groep kinderen een aanvraag wordt ingediend voor een voorziening leerlingenvervoer.

4. Efficiency-check planning aangepast vervoer

Natuurlijk plannen vervoerders hun routes zo efficiënt mogelijk. Dit is immers afgesproken in het bestek. Toch zie je dat er in de loop van het schooljaar mutaties voorkomen die de efficiency van de planning kunnen afzwakken. Leerlingenvervoer wordt steeds meer maatwerk. Daardoor neemt het aantal mutaties ieder jaar weer toe.

Ons advies is om minimaal één keer per jaar scherp naar de planning te kijken. Denk bij deze controle bijvoorbeeld aan het aantal ingezette rolstoelbussen: gaan er meerdere naar een locatie? En kunnen die betreffende leerlingen dan niet gecombineerd worden in één enkele rolstoelbus?

5. Toename complexe casussen

Het aantal complexe aanvragen neemt toe. Neem bijvoorbeeld de stijging in de onderwijs-zorg arrangementen. Vaak zijn dit trajecten waar de grens tussen dagbesteding en onderwijs niet helemaal duidelijk is. Valt het onder de afdeling Jeugd of onder Onderwijs?

Bij dit soort aanvragen zijn diverse afdelingen binnen de gemeente èn externe instanties betrokken. Dit vergt veel onderlinge afstemming en expertise van de consulent leerlingenvervoer. Het toekennen van een voorziening leerlingenvervoer is steeds minder standaard, het is vaak maatwerk. En voor maatwerk heb je kennis en kunde nodig.

In de volgende Forseti’s Five zetten we weer 5 tips, trends of ideeën voor je op een rij. Houd hiervoor onze website en social kanalen in de gaten.

Terug naar overzicht
Gerelateerd

5 voordelen van tijdig starten met aanbesteden

Dit keer in Forseti’s Five: aandacht voor het aanbesteden van leerlingen- of Wmo-vervoer en waarom...

scroll