Blogs - Hoe zit het eigenlijk?
30. 10. 2019
Hoe zit het eigenlijk?

Leerlingenvervoer: de voordelen van tijdig aanbesteden

In deze rubriek Hoe zit het eigenlijk? behandelen we vragen die spelen in onze branche. Die vragen beslaan uiteenlopende onderwerpen; van taxikilometers tot buschauffeurs. Deze keer aandacht voor het aanbesteden van leerlingenvervoer en waarom je daar op tijd mee moet starten. 

Talloze gemeenten staan voor de keuze om het contract voor het leerlingenvervoer al dan niet aan te besteden. Is het niet een beetje vroeg om daar nu al over na te denken? De herfstvakantie zit er net op …

Nee hoor. Hoe eerder je daarmee begint, hoe beter. Want een tijdige en gedegen aanbesteding kan veel geld besparen en bijdragen aan een goede kwaliteit van het vervoer. Welke factoren spelen daarin mee?

Marktkennis

Marktontwikkelingen volgen elkaar snel op, hoe beter je de markt kent, hoe gemakkelijker die ontwikkelingen te duiden zijn. Die kennis van de markt is een must om een goed bestek te kunnen opstellen. Een bestek waarbij je iedere eis nauwkeurig afweegt en de bijbehorende kosten scherp in de gaten houdt.

Want met aanbestedingen gaan vaak hoge kosten gepaard. De vraag is of het resultaat wel het gewenste is en in welke mate de kosten anders uitvallen dan voorheen. Besparende mogelijkheden liggen niet altijd voor de hand. Wanneer je de markt door en door kent en op de hoogte bent de laatste ontwikkelingen, zijn die besparende mogelijkheden gemakkelijker te bepalen.

Zo hebben het slim indelen van percelen, een kostenbewuste en transparante vergoedingssystematiek en afgewogen planning-technische eisen grote invloed op de kosten. Maar ook onderwerpen als duurzaamheid en mogelijke bundeling van doelgroepen binnen het vervoer mogen niet vergeten worden. Reden genoeg om tijdig expertise in te zetten bij het aanbestedingstraject. Marktkennis resulteert uiteindelijk in beter vervoer en een marktconforme prijs.

Op tijd beginnen

Start dit jaar nog, dan ben je vóór de vakantieperiode in het volgende jaar klaar met de aanbesteding. Dit levert de volgende voordelen op:

  • Er is voldoende tijd om afgewogen keuzes te maken en stakeholders te betrekken in het proces.
  • Je hebt tijd om alternatieven te bekijken en een weloverwogen keuze te maken die van invloed kan zijn op de kwaliteit en/of kosten.
  • Wanneer je op tijd begint, voorkom je dat de aanbestedingsprocedure onder tijdsdruk komt te staan. Ook als er, ergens tussen publicatie en de definitieve gunning, vertraging ontstaat door een formeel bezwaar of een rechtszaak.
  • Bij een tijdige definitieve gunning is er genoeg tijd voor een gedegen implementatie, waardoor het vervoer zorgvuldig, met alle betrokken partijen kan worden ingericht.
  • De gemeente kan de diverse betrokkenen tijdig informeren over de nieuwe situatie en eventuele veranderingen, zoals ouders/verzorgers en scholen.
  • De vervoerder heeft voldoende tijd om betere afspraken met hun (voertuig)leveranciers te maken zodat de prijs minder onder druk staat. Bij een tijdig aanbestedingstraject kan de inschrijver hier al op inspelen, en dit kan gunstiger zijn voor de inschrijfprijs.
  • De vervoerder heeft de tijd om voldoende chauffeurs te werven.
  • Er is voldoende tijd om onderlinge werkafspraken te maken over operationele zaken. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van rapportages en de wijze van aanleveren van gegevens.
Terug naar overzicht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *