Vacatures
menu
Forseti's Five

Forseti’s Five: 5 redenen voor integratie tussen doelgroepenvervoer en ov

16 februari 2021
Daan Stevens
Strategisch adviseur vervoer

Dit keer 5 redenen om doelgroepenvervoer te integreren met het openbaar vervoer.

1. Inclusief systeem voor iedereen

Integratie begint met vervoer dat toegankelijk is voor iedereen. Dus voor de huidige ov-reiziger én voor de reiziger met een beperking die nu nog vaak apart in het doelgroepenvervoer zit. 

Met het verbeteren van de toegankelijkheid in het openbaar vervoer hebben we al een grote stap gezet. Maar met nieuwe toegankelijke ov-vormen en het verlagen van mentale drempels is nog grote winst te behalen. De ontwikkeling van flexibele ov-oplossingen moet hier aan bijdragen door bijvoorbeeld zitplaatsen te garanderen, meer persoonlijk contact te kunnen bieden en het kunnen opgeven van een hulpmiddel.

2. Herkenbaarheid

Het Wmo-vervoer alleen al bestaat uit een woud van regels, websites en systemen. Dat moet makkelijker. Door regelingen en eventueel gescheiden budgetten achter de schermen beter te organiseren is dat niet meer het probleem van de klant. Voor de klant moet er 1 ingang zijn aan de voorkant.

Het samen oppakken van beheer- en ontwikkeltaken biedt kans tot professionaliseren en innoveren. Het streven is om één herkenbaar integraal product neer te zetten met daarbinnen extra serviceniveaus tegen extra betaling of op basis van een indicatie.

3. Goede vervoerkundige combinatiemogelijkheden

Samen met Wmo-vervoer kunnen meer flexibele ov-producten aangeboden worden in gebieden met een onvoorspelbaardere vervoersvraag. Met name flexibele ov-oplossingen op afroep vertonen veel gelijkenis in vervoerskundig opzicht. 

Het gaat vaak om korte ritten door elkaar die niet goed in 1 vaste lijn of dienstregeling te vangen zijn. Deze vergelijkbare ritten zijn daardoor goed te combineren in organisatie, uitvoering en planning. Niet alle doelgroepen gaan goed samen in hetzelfde voertuig, maar zijn wel na elkaar of aansluitend te combineren. Zo voorkomen we dat halflege busjes achter elkaar aanrijden.

4. Financieel win-win

De gemeentelijke budgetten voor het Wmo-vervoer staan enorm onder druk. Onder meer door de vergrijzing, de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, een teruglopende efficiëntie door congestie en nu ook nog de onzekerheid rond de impact van het COVID-19 virus. 

In het ov heeft men te maken met onrendabele lijnen die zeker na corona geen bestaanszekerheid meer kennen. Vanuit financieel oogpunt is het opzoeken van synergie tussen ov en Wmo-vervoer daarom meer dan welkom om een goed voorzieningenniveau in stand te houden.

5. Technologische ontwikkelingen

Ontwikkelingen als MaaS zullen integratie verder bevorderen en vergemakkelijken. Het samenbrengen van diverse opties en de mogelijkheid om persoonlijke voorkeuren door te geven, maakt vervoer voor iedereen overzichtelijker, aantrekkelijk en toegankelijker. 

De invoering van persoonlijke reisbudgetten in combinatie met MaaS kunnen het gebruik van voorliggende voorzieningen verder versnellen. Naast collectieve vervoersvormen wordt het ook eenvoudiger om dit te combineren met eventuele private deelmobiliteit oplossingen.

Uiteraard is dit geen volledige lijst met redenen om het ov en doelgroepenvervoer te integreren. Welke redenen mis jij nog? 

In de volgende Forseti’s Five zetten we weer 5 tips, trends of ideeën voor je op een rij. Houd hiervoor onze website en social kanalen in de gaten.

 

Terug naar overzicht
Gerelateerd

Forseti’s five: trends in leerlingenvervoer

We weten alles van mobiliteit, aanbestedingen en doelgroepenvervoer. En die kennis delen we graag. D...

Gerelateerd

Kosten besparen in zorgvervoer doe je zo

Op welke manieren kunnen zorginstellingen besparen op vervoer? Door alle bezuinigingen in de zorg is...

scroll