Bekijk onze vacatures
Wat merken wij van de coronacrisis?

Verbinden en consequenties overzien

28 april 2020
Ronald Derks
Senior adviseur contractbeheer

Inmiddels werken we ruim vier weken vanuit huis. Business as usual? We vragen het onze accountmanagers Joanita, Carlo, Niels en Ronald.

In dit artikel schijnen zij een licht op de verandering van hun werkzaamheden.

Hoe doorstaan we dit met zijn allen?

Ronald: “Normaal gesproken werken we aan de zijde van de opdrachtgever en zoeken daarin de samenwerking met vervoerders, maar ik merk dat er nu een verschuiving gaande is. We denken nu ook veel meer mee met de vervoerders en de branche over hoe we dit met zijn allen gaan doorstaan. Gezamenlijke belangen van opdrachtgevers en vervoerders worden hierdoor meer benadrukt.

Dat vind ik een fijne ontwikkeling. In het verleden vond ik het nog weleens lastig dat de twee partijen soms weinig oog voor elkaars situatie leken te hebben. Dat zie ik nu veranderen. Nu kunnen we het als schakel tussen opdrachtgever en vervoerder voor iedereen beter maken. Dit kunnen we ook meenemen naar de toekomst.”

Goed scherp houden waar wiens verantwoordelijkheden liggen

Niels: “We moeten wel heel erg scherp blijven, wat redelijk en billijk is en hoe continuïteit geborgd kan blijven. En dat we uiteindelijk nog steeds het belang van de opdrachtgever blijven vertegenwoordigen.

Ik merk dat zelf ook. Laatst kreeg ik de vraag of we zaken nu uit kunnen stellen. Uiteindelijk diende die wijziging in de afspraak met name het belang van de vervoerder. En daarmee verplaats je direct het probleem, wat de vervoerder ondervindt, naar de opdrachtgever. Daar ligt echt een rol voor ons als adviseurs om goed scherp te houden waar wiens verantwoordelijkheden liggen. En hoe we daar onze opdrachtgever goed kunnen blijven ondersteunen.

Het liefst doen we dat proactief. Voordat de opdrachtgever ons de vraag stelt, moeten we daar al mee bezig zijn. Carlo was bijvoorbeeld bezig met het opstellen van concept-reacties op wat er speelt, zodat de opdrachtgevers dat pro-actief richting vervoerders kunnen communiceren. Dit voorkomt dat ze niet hoeven te reageren, maar de vragen en uitdagingen van vervoerders voor kunnen zijn. Dat vind ik erg sterk.“

Toegevoegde waarde blijven leveren

Carlo: “Ik ben nog nooit zoveel gebeld door vervoerders. Ik begrijp dat ze er belang bij hebben om ons voor hun karretje te spannen. Maar ze hebben nu extra belang bij het verbinden.

Normaal gesproken ben ik in een adviesgesprek bezig met het verbeteren van vervoer. Ik heb nu het gevoel dat we veel meer aan het verbinden zijn. In die zin ben ik de afgelopen weken meer aan het organiseren dan aan het adviseren. We moeten verder kijken. En dat moeten we samen doen.

Het ene moment beweeg je mee met de vervoerder, de andere kant beweeg je van ze weg. Ik ben ervan overtuigd dat de band en het vertrouwen daardoor groeit.

Anders zijn we die lastige adviseurs die vragen stellen waardoor ze extra werk krijgen. Echt toegevoegde waarde leveren we dan niet. Wel als we de partijen met elkaar kunnen verbinden. In relatie met de vervoerders werkt het andersom. Eerder spraken we ze aan op correcties waardoor meestal de factuur lager uitvalt. Nu bemiddelen we juist op inhoud en daar hebben zij ook voordeel bij.”

Consequenties worden niet goed overzien

Joanita: “Zo zie je ook dat gemeenten op dit moment rare sprongen maken. Af en toe krijg ik het gevoel dat gemeenten de situatie ook zien als een moment om te bezuinigen. Door de vergoeding stop te zetten voor ouders die normaal gesproken een vergoeding krijgen om hun kind zelf naar school te brengen, of die het openbaar vervoer gebruiken.

Soms doen ze dat zonder het volledige verhaal te kennen. Misschien zijn dit wel ouders met vitale beroepen die hun kind wel gewoon naar school hebben gebracht. Of gaat het om vervoer voor kinderen in een lastige thuissituatie. Het zijn op dit moment niet alleen kinderen van ouders in vitale beroepen die naar school gaan, maar ook kinderen in trieste omstandigheden. Hier blijven wij over adviseren, handelen snel en zetten praktische werkprocessen op. Het is te kort door de bocht om hierop te bezuinigen.

Ik zie het als onze taak om onze opdrachtgevers hier proactief over te informeren en hierin te adviseren. Dit is dan ook wat wij richting onze opdrachtgevers hebben gedaan.”

Niels: “De consequenties worden niet goed overzien, omdat we te maken hebben met nieuwe situaties waarmee nog geen ervaringen zijn opgedaan. Keuzes die gemaakt worden hebben vaak ook andere gevolgen waar niet direct aan gedacht wordt. Voordat je zo’n beslissing neemt, dan moet je proberen alle gevolgen eerst inzichtelijk te maken. Hierbij is het bijvoorbeeld ook erg belangrijk om je in te leven in de gevolgen van de keuze voor alle andere betrokken partijen..

Meer dan ooit hebben wij de rol van verbinder tussen opdrachtgever en vervoerder. Daarnaast is het onze plicht als adviseur om onze opdrachtgevers te wijzen op de consequenties van beslissingen. We weten elkaar snel te vinden om ervaringen met elkaar te delen. Zo kunnen we al onze opdrachtgevers op een gelijke manier op de hoogte houden. Dit is een nieuwe wereld en we moeten ons bewust zijn van de impact die we maken.”

Lees hier ook welke impact de coronacrisis heeft op onze werkdagen.

In het volgende en laatste artikel in deze serie lees je over onze visie op de toekomst. Na de crisis.

Terug naar overzicht
Gerelateerd

Wat merken wij van de coronacrisis? Een gemiddelde werkdag voor onze accountmanagers

Inmiddels werken we ruim vier weken vanuit huis. Business as usual? We vragen het onze accountmanage...

scroll