Artikelen
30. 01. 2017

Nut en noodzaak van het reizigersprofiel

Diverse regio’s werken aan een nieuwe koers binnen het doelgroepenvervoer met aandacht voor integratie van vervoervormen en het doorvoeren van de kantelingsgedachte. Goede informatie over de mogelijkheden van de reiziger is cruciaal.

Kan een reiziger gecombineerd worden met andere reizigers? Welke alternatieve reismogelijkheden voor een rit zijn voor een specifieke reiziger passend? Als gemeenten hierin succesvol stappen willen zetten is meer en meer op maat informatie nodig over de reizigers. Dit nemen we op in het reizigersprofiel.

Goed inzicht in de mogelijkheden van de reiziger is van groot belang, zeker bij deze verandering. Natuurlijk is het altijd belangrijk geweest om een rolstoelvoertuig te sturen naar iemand in een rolstoel of dat chauffeur weet dat iemand niet goed kan zien. Dat blijft onveranderd. Wat er nieuw is, is dat er meer samenhang is tussen vervoersvormen zoals Wmo-vervoer en leerlingenvervoer. Betekent dit dat alle leerlingen met alle Wmo’ers mee kunnen of moeten reizen en andersom? Nee dat is niet de bedoeling. We horen van reizigers en ouders dat ze zich daar zorgen over maken. Het veelgehoorde voorbeeld van een oudere dame met zeven heel drukke jongens in een busje komt dan vaak naar voren. En dat werkt waarschijnlijk inderdaad niet.

Maar zou andersom misschien wel kunnen? Dat geven gemeenten aan in het profiel van de reiziger. Zodanig dat de planner rekening houdt met de (on)mogelijkheden van reizigers bij het nagaan van potentiële combinaties in het voertuig. Dat geldt niet alleen voor Wmo- en leerlingenvervoer maar ook voor Wmo-begeleiding en leerlingenvervoer en ten aanzien van vervoer naar beschut werk. Dat is een toepassing van het profiel.

Het reizigersprofiel geeft ook aan of voor een reiziger na gegaan kan worden of er een andere reismogelijkheid is dan doelgroepenvervoer. Dit is specifiek van toepassing op het vraagafhankelijke vervoer. Waarbij het voor kan komen dat de ene rit gelet op het ov-aanbod dat er is wel te maken is en een andere rit helemaal niet gaat met het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld omdat er helemaal geen halte in de buurt van de eindbestemming is. In het profiel staat of er ûberhaupt gekeken mag worden naar het ov als alternatief en waar de ov-verplaatsing dan aan moet voldoen. Denk aan een reis waarbij maximaal vijf minuten gelopen mag worden en maximaal één keer overgestapt mag worden. De eerste ervaringen voor vrije reizigers in de Regiotaxi met dergelijk advies zijn al opgedaan.

In diverse regio’s werkt Forseti samen met de gemeenten en vertegenwoordigers van reizigers aan het opstellen van het reizigersprofiel. Hierdoor zijn we goed in staat u te helpen: zowel procesmatig als inhoudelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guy Hermans.

Terug naar overzicht