Bekijk onze vacatures

Hoe passend moet leerlingenvervoer zijn?

27 februari 2020
Redactie
Forseti

In recente rapporten van de Kinderombudsman en de Jeugdombudsman Den Haag komen klachten naar voren over het leerlingenvervoer. Gegronde klachten volgens Specialist leerlingenvervoer Jeroen Peters. Hoe ga je daar vanuit de gemeente mee om?

Beide rapporten pleiten voor maatwerk in het leerlingenvervoer. In het rapport van de Kinderombudsman worden tien uitgangspunten genoemd om gemeenten te helpen in de besluitvorming rond de aanvragen en uitvoering van leerlingenvervoer.

In navolging van dat landelijke rapport heeft de Jeugdombudsman Den Haag vijf aanbevelingen geformuleerd ter verbetering van het leerlingenvervoer in de gemeente.

Individueel vervoer en afwijkende reistijden

Beide rapporten geven gegronde klachten weer, en de uitgangspunten zijn helder. Ik merk echter dat veel gemeenten ermee worstelen om dit in beleid te gieten.

Een van de belangrijkste zorgen die uit beide rapporten naar voren komen, is die over individueel vervoer. Gemeenten zien het aantal aanvragen voor individueel vervoer enorm toenemen. Het is een logisch gevolg van de toename van het aantal complexe casussen.

Voor sommige kinderen is het inderdaad beter om individueel vervoerd te worden. Maar dat vraagt wel een flinke aanpassing in het leerlingenvervoer. Het komt er simpelweg op neer dat er veel meer taxi’s moeten rijden om alle kinderen te vervoeren.

Elke gemeente gaat hier op zijn eigen manier mee om. Bij de een zie je dat er vrij gemakkelijk individueel vervoer wordt toegekend, terwijl in een naastgelegen gemeente een veel strakkere aanpak geldt. Die onduidelijkheid en wisselvalligheid is voor ouders hartstikke vervelend.

Ook de afwijkende reistijden komen aan bod. Wanneer vervoer nodig is buiten de reguliere schooltijden, moeten planningen aangepast worden. Dat resulteert in extra inzet van taxivervoer en dus uiteindelijk extra kosten.

Workshop

In mijn workshop tijdens de Actualiteitenseminar Leerlingenvervoer ga ik in op bovengenoemde zorgen en kijk ik samen met de deelnemers waar gemeenten tegenaan lopen. We zien wat de wet- en regelgeving hierover zegt en hoe je daar als gemeente mee om kan gaan. Ook behandelen we hoe je een goede afweging maakt in de verschillende adviezen van deskundigen. De deelnemers gaan naar huis met praktische tips en handvatten.

Aanmelden voor de Actualiteitenseminar kan hier. Daar vindt u ook een overzicht van het programma en alle andere workshops.

Terug naar overzicht
Gerelateerd

Geslaagde actualiteitenseminar leerlingenvervoer 2019!

Op dinsdag 12 maart jongstleden was het weer zover: de jaarlijkse actualiteitenseminar leerlingenver...

scroll