Vacatures
menu

Samen naar duurzaam doelgroepenvervoer

16 september 2020
Redactie
Forseti

Duurzaamheid is de trend van de afgelopen jaren, waar we met z’n allen volop op inzetten. Het doel is dat het volledige doelgroepenvervoer met ingang van 2025 zero emissie is.

Hoe pakken we dat aan en wat vraagt dat van opdrachtgever en vervoerder? Dat lees je in dit artikel.

Committeren om stappen te maken

In 2018 ondertekenden wij samen met diverse partijen een convenant waarin we met elkaar de intentie hebben uitgesproken dat het doelgroepenvervoer vanaf 2025 volledig Zero Emissie is. Door een handtekening te zetten committeert iedereen zich aan de verduurzaming. Daardoor kunnen er grote stappen gezet worden en raakt de verduurzaming in een stroomversnelling..

Gemeenten en overheden hebben de taak om duurzaam vervoer uit te vragen. Dan moeten vervoerders vervolgens voldoen aan de vraag. Dus moeten gemeenten de stap maken naar duurzame varianten. Volledig elektrische of waterstof voertuigen dus. Of een stap daar tussenin: groen gas of biodiesel.

Personenvervoer kan op dit moment al prima volledig elektrisch of op waterstof plaatsvinden. Bij grotere voertuigen zoals voor rolstoelvervoer is het nog lastig. Daar lopen onze wensen nog voor op de techniek. De verwachting is dat hierin de komende jaren meer aanbod op de markt komt.

Samen duurzamer

Het uitvragen van duurzaam vervoer alleen is niet voldoende. Het is vervolgens aan de vervoerder om te zorgen voor voertuigen die passen bij de vraag. Maar dan lopen we tegen het vraagstuk aan: wie organiseert het opladen van deze voertuigen?

Het is niet altijd realistisch om dat van kleine vervoerders te vragen. Met contracten die vaak voor zo’n vijf jaar gegund worden is het in sommige gevallen moeilijk om hier een rendabele businesscase voor rond te krijgen.

Daarom is het fijn wanneer een opdrachtgever die veel elektrische voertuigen uit vraagt meedenkt over het opladen van voertuigen en het realiseren van laadinfrastructuur.

Concreet voorbeeld: laadpleinen

Wat nu als de opdrachtgever laadfaciliteiten in de vorm van laadpleinen ter beschikking stelt? Dit zijn pleinen op strategische plekken waar elektrische voertuigen opgeladen kunnen worden. Hier hoeft de vervoerder niets voor te regelen en kan er gedurende de opdracht gebruik van maken.

Het laadplein gaat niet verloren na aflopen van het contract, en kan vervolgens gebruikt worden door degene die het volgende contract vervult.

Dit is nu nog een idee, maar hopelijk snel realiteit. Zo kijken we nu bijvoorbeeld samen met ZOOV, het vervoersysteem voor de Achterhoek, naar de mogelijkheden om als opdrachtgever laadpleinen te faciliteren.

De rol van Forseti in de verduurzaming van doelgroepenvervoer

Forseti begeleidt veel inkooptrajecten bij gemeenten. Tijdens die trajecten adviseren we gemeenten om duurzaam in te kopen, om zo de gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. We zien dat contracten die gemeenten afsluiten een stuk duurzamer zijn dan eerdere  contracten. En daar doen we het natuurlijk voor.

In deze volgende blog lees je of elektrische voertuigen de oplossing zijn voor het verduurzamen van het doelgroepenvervoer in jouw gemeente.

Benieuwd hoe wij werken aan duurzaam doelgroepenvervoer? We publiceren er regelmatig blogs over. Hou onze LinkedIn pagina in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Terug naar overzicht
Gerelateerd

Forseti werkt mee aan zero emissie doelgroepenvervoer

Forseti heeft een convenant ondertekend waarin diverse partijen met elkaar hebben afgesproken dat he...

Gerelateerd

Zo maak je duurzaam doelgroepenvervoer mogelijk in jouw gemeente

Het lijkt een trend te zijn om elektrische voertuigen in te zetten voor doelgroepenvervoer. Doelgroe...

scroll