Draaiboek Leerlingenvervoer
Detachering & Outsourcing
30. 01. 2017

Outsourcing leerlingenvervoer Tiel

In 2015 heeft gemeente Tiel ervoor gekozen om met ingang van het schooljaar 2015/2016 géén voorziening leerlingenvervoer meer te verstrekken in de vorm van aangepast vervoer, maar ouders/verzorgers een persoonsgebonden vervoersbudget (PGvB) beschikbaar te stellen. Met dit budget kopen ouders/verzorgers zelf het vervoer in voor hun kind.

In eerste instantie is Forseti betrokken geweest bij het inrichten van dit nieuwe systeem en heeft ondersteuning geboden bij het aanpassen van de Verordening, beleidsregels en het vaststellen van de hoogte van de tarieven. Op dat moment is er besloten om het aanvraagproces uit te besteden aan Forseti (outsourcen). In samenwerking met Impactive (Leerlingenvervoer.NU) is het aanvraagproces geheel gedigitaliseerd, zodat aanvragers ook direct inzichtelijk krijgen wat de hoogte van het PGvB wordt (onder voorbehoud van toekenning). Binnen deze werkzaamheden onderhouden onze medewerkers de dagelijks contacten met de diverse betrokkenen en zijn de vraagbaak namens de gemeente Tiel. Daarnaast schuift Forseti aan bij de overleggen met de klankbordgroep om gezamenlijk met een vertegenwoordiging van de ouders/verzorgers en de gemeente de dienstverlening rond het leerlingenvervoer verder te ontwikkelen.

Terug naar overzicht
scroll