Actueel
01. 11. 2018

ViaVé breidt verder uit met jeugdvervoer

Met de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor de Jeugdzorg. Daar valt ook het vervoer onder. Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe je dat efficiënt kunt uitvoeren. ViaVé, een regionaal vervoerssysteem in Noord-Veluwe, lijkt de oplossing gevonden te hebben. Hier loopt namelijk een succesvolle pilot waarbij het jeugdvervoer gecombineerd wordt met andere vervoerstromen. En dat lukt vooral met het leerlingenvervoer.

Al het gemeentelijk vervoer onder dezelfde vlag

ViaVé is in het leven is geroepen door de Samenwerking Noord Veluwe (gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten). Sinds 1 januari 2017 verzorgt vervoerssysteem ViaVé zowel het het vraagafhankelijk als het routegebonden vervoer in deze regio. Maar de bestuurlijke ambitie gaat verder: het is de bedoeling om al het gemeentelijk vervoer onder de vlag van ViaVé te organiseren. Het vervoersysteem is dan ook zo ingericht dat verdere instroom en doorontwikkeling mogelijk is binnen de huidige kaders en contracten. Op dit moment stuurt een regiecentrale naast het Wmo- en ov-vervoer ook het leerlingen-, gym- en zwemvervoer aan.

Mogelijkheden jeugdvervoer

ViaVé is niet over een nacht ijs gegaan om het jeugdvervoer in te laten stromen. Een werkgroep onderzocht eerst de mogelijkheden. Ook is de vervoersvraag geïnventariseerd en zijn de relevante kenmerken van de doelgroep in kaart gebracht. Omdat het jeugdvervoer deels onder het leerlingenvervoer werd georganiseerd en deels door verschillende vervoerders werd uitgevoerd, moest informatie bij diverse betrokken partijen opgehaald worden. Zoals instellingen, CJG (Centrum Jeugd en Gezin) en de gemeenten.

Starten met een pilot

De werkgroep besloot om te beginnen met een pilot per 1 januari 2018. Sinds deze startdatum beoordeelt de regiecentrale alle nieuwe aanmeldingen voor jeugdvervoer. Kan ViaVé ook hen een vervoersoplossing bieden? Het CJG levert alle relevante gegevens aan die de regiecentale nodig heeft om dit te beoordelen.

Combinatie met leerlingenvervoer

Al snel bleek de regiecentrale het grootste deel van de aanmeldingen te kunnen combineren met het leerlingenvervoer. Een enkeling moest individueel vervoerd worden of kon vanwege de specifieke vervoersvraag niet gecombineerd worden. Eén aanvraag kon niet gehonoreerd worden omdat dit vervoer zich geheel buiten de regio afspeelt. De gezaghebber woont wel binnen de regio.

Borging uitvoeringsverantwoordelijke

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering? Dat was een aandachtspunt bij de instroom van het jeugdvervoer binnen ViaVé. Omdat ritaanvragen, mutaties en NAW- gegevens van de jeugdigen in de systemen van de regiecentrale moeten worden ingevoerd, is het belangrijk om deze nieuwe rol per gemeente of regio in te richten en duidelijk naar alle betrokkenen te communiceren. Per mail is het proces volledig toegelicht. Ook hebben alle functioneel beheerders een gebruikerstraining gehad.

Voortgang pilot

Op dit moment loopt de pilot ruim negen maanden en verloopt het vervoer naar behoren. Anders dan vooraf verwacht blijkt het jeugdvervoer grotendeels combineerbaar met het leerlingenvervoer. Daarmee is een grote stap naar meer efficiency gezet. ViaVé zal deze doorontwikkeling dan ook zeker voortzetten. Wellicht is een vergelijkbaar traject ook interessant voor uw regio?

Heeft u vragen of belangstelling om jeugdvervoer te gaan combineren met leerlingenvervoer? Neem contact op met Niels Smolders via n.smolders@forseti.nl

Terug naar overzicht