Actueel
02. 11. 2018

Fysieke toegankelijkheid: wilt u meewerken aan dit onderzoek?

In opdracht van het CROW voert Forseti, samen met Vitence en Zet, een onderzoek uit naar de kennisbehoefte rondom de toegankelijkheid van de openbare ruimte en verkeer- en vervoersystemen. De uitkomsten van dit onderzoek helpen het CROW verbeteringen aan te brengen in het bestaande kennisaanbod, de manier waarop kennis wordt aangeboden en om prioriteiten te stellen voor nieuwe producten en diensten.

Het kost u maximaal 10 minuten om deze enquête in te vullen (maximaal 20 vragen) en uw reactie is volledig anoniem. Wel kunt u aan het einde van de vragenlijst aangeven dat u op de hoogte gehouden wilt worden van de uitkomsten. U kunt de vragenlijst benaderen via: onderzoek CROW

Toegankelijkheid van de openbare ruimte en van vervoer en vervoersystemen raakt heel veel organisaties en beleidsvelden. Daarom zetten we onze vragenlijst heel breed uit. Om zo een beeld te krijgen van de specifieke kennisbehoefte binnen de organisaties en de diverse beleidsvelden daarbinnen. We benaderen onder meer mensen werkzaam in het sociaal domein, de openbare ruimte, het verkeer en vervoer en onderwijs. Mensen vanuit sociaal domein en onderwijs benaderen we omdat de (met name on)toegankelijkheid van de openbare ruimte en van verkeer en vervoersystemen effect kan hebben op de vraag naar doelgroepenvervoer, Wmo-vervoer en leerlingenvervoer bijvoorbeeld.

Mocht u binnen uw organisatie andere personen hebben die deze enquête (ook) in willen vullen dan staat het u vrij nieuwsbrief en de link naar het onderzoek door te sturen.
Het CROW en de samenwerkende bureaus (Forseti, Vitence en Zet) wisselen uw gegevens niet uit. Hierdoor kan het gebeuren dat u deze oproep om mee te werken aan het onderzoek via meerdere kanalen ontvangt. Onze excuses hiervoor. U hoeft de vragenlijst uiteraard maar éénmalig in te vullen.

Bij voorbaat dank voor het invullen mede namens CROW!

Terug naar overzicht