Draaiboek Leerlingenvervoer
Beleid & Advies
01. 02. 2017

Súdwest- Fryslân, Fryske Marren en Littenseradiel

Drie gemeenten in het zuidwesten van Fryslan hebben Forseti gevraagd een inventarisatie uit te voeren op het doelgroepenvervoer, het openbaar vervoer en het kleinschalige vervoer en om te adviseren bij de te zetten vervolgstappen.

Zijn er witte vlekken in het vervoeraanbod of is er juist ruimte om beter af te stemmen zodanig dat dubbel-aanbod van vervoer voorkomend wordt? De kenmerken van het openbaar vervoer, doelgroepenvervoer (Wmo-vervoer, vervoer naar zorginstellingen, leerlingenvervoer en vervoer naar SW-bedrijf) en al het vrijwilligersvervoer is in kaart gebracht. Tevens hebben in het proces enkele bijeenkomsten plaatsgevonden met reizigersvertegenwoordigers. De resultaten zijn verwerkt in een rapportage, waarin Forseti concrete adviezen heeft opgenomen voor de toekomstige organisatie van het doelgroepenvervoer in deze drie gemeenten.

Terug naar overzicht
scroll