Artikelen
30. 01. 2017

Stimuleren anders reizen & toegankelijkheid: OVScan 2.0

Veel gemeenten willen het gebruik van algemene voorzieningen, zoals het reguliere openbaar vervoer, stimuleren. Maar het roept ook vragen op: Wat is de potentie van het openbaar vervoer? Hoe sluit het aanbod aan bij de vraag van Wmo’ers en leerlingen? Welke buslijnen kunnen een alternatief zijn? De ov-scan van Forseti biedt een antwoord op deze vragen.

Een eerste stap is het op hoofdlijnen verkennen van de mogelijkheden van het openbaar vervoer (ov) door middel van de ov-scan. Met deze scan plannen we de gemaakte taxiritten of de gereden routes als openbaar vervoerreis. Daarbij maken we drie aspecten inzichtelijk: de loopafstand, wel of niet overstappen en totale reistijd. Voor deze variabelen kunnen verschillende instellingen worden gekozen.

Zo kan een gemeente zien dat bijvoorbeeld 15% van de Wmo-ritten als openbaar vervoer rit gemaakt kan worden zonder overstap met maximaal 200 meter loopafstand en met gelijke reistijd. Dit biedt een goed eerste inzicht in de ov-potentie. Het kan ook zijn dat de ov-potentie veel lager is dan vooraf gedacht. Denk aan dat er voor een flink deel van de ov-reizen tenminste 800 meter gelopen moet worden van en naar de halte, er overgestapt moet worden en de reistijd flink langer is. Dat is dan ook fijn om te weten. Er is dan meer nodig om mensen met het ov te laten reizen, bijvoorbeeld door de eerste en de laatste 800 meter anders in te vullen.

Naast deze basisanalyse kan een verdieping worden gezocht. Het kan nuttig zijn ook de toegankelijkheid van het openbaar vervoer mee te nemen. Zijn de haltes wel of niet toegankelijk en worden deze vaak aangedaan in de geplande ov reizen? Daarnaast kan de scan ook specifiek inzicht geven welke ov-lijnen veel naar voren komen in de ov-adviezen. Samen met reizigers en de ov-vervoerder kan dan nagegaan worden of deze lijnen juist wel of toch niet goed geschikt zijn voor de overstap van leerlingen- of Wmo-vervoer naar openbaar vervoer.

Deze inzichten helpen haltes en lijnen in beeld te krijgen. Heel specifiek kan, bijvoorbeeld in samenwerking met de ov-vervoer en reizigers, gekeken worden naar de mogelijkheden. Zo zijn er lijnen in het openbaar vervoer in Nederland waar er sprake is van relatief lege bussen. Juist daar zijn meer reizigers welkom. Andersom kan het ook zo zijn dat een lijn veel naar voren komt, maar dat die op bepaalde tijden van de dag zich minder leent voor extra reizigers. Simpelweg omdat de bussen overvol zijn. Ook kan dan met reizigers gesproken worden over de aantrekkelijkheid van de looproutes naar het openbaar vervoer. Zo is meer maatwerk mogelijk om de openbaar vervoer potentie in te vullen.

De ov-scan heeft in diverse regio’s zijn werking bewezen. Het helpt het proces over kanteling in vervoer op gang brengen en biedt concreet inzicht in mogelijkheden. Wij zien in diverse regio’s dat de ov-scan met extra analyses aanleiding is om rond bepaalde lijnen een pilot te gaan inrichten om Wmo’ers te bewegen met ov te reizen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Guy Hermans.

Terug naar overzicht