Beleid & Advies
23. 05. 2019

Slimme Mobiliteit Doelgroepen Regio Zuidoost Brabant

Voor alle 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant hebben we een visie op doelgroepenvervoer en de samenhang met openbaar vervoer opgesteld onder de naam Slimme Mobiliteit Doelgroepen.

Hiervoor is een uitgebreid traject doorlopen waarin alle verschillende stakeholders van start tot eind zijn meegenomen in de ontwikkeling. Daarnaast hebben we de uitgangspunten opgesteld voor de nieuwe aanbesteding van Taxbus waar het Wmo-vervoer van 18 gemeenten in Zuidoost Brabant bij wordt ondergebracht. Dit alles hebben we gedaan in de projectorganisatie Slimme Mobiliteit waar we als Forseti de projectleidersrol hebben vervuld.

Terug naar overzicht