Draaiboek Leerlingenvervoer
Beleid & Advies
01. 02. 2017

Provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland werkt aan de aanbesteding van de ov-concessie in de DAV-regio. Een bijzondere regio met het meer stedelijke gebied in de Drechtsteden en het landelijke Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Forseti adviseert over de invulling van het kleinschalig vervoer binnen deze openbaarvervoerconcessie en ook over de overstap van doelgroepenvervoer naar openbaar vervoer denken we mee.

Al het bestaande kleinschalige vervoer in de DAV-regio is in kaart gebracht, met de publieke centrale Stroomlijn en met de Molenhopper is afstemming gezocht om tot optimale invulling van het vervoer te komen. We hebben een bestuurlijk advies geschreven voor de stuurgroep in deze regio. Onze adviseur is lid van het aanbestedingsteam van de provincie en levert adviezen voor de concrete invulling van het kleinschalig vervoer zowel voor het programma van eisen als voor de gunningcriteria.

Ook hebben we in Zuid-Holland voor de regio’s Gouda en Leiden een analyse uitgevoerd op het rittenbestand van de twee CVV-systemen. Zo hebben we in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn om met het openbaar vervoer te reizen, vooral in stedelijk gebied in Gouda lijken daar kansen te liggen. Met reizigers hebben we dat verder uitgedacht om tot een pilot te komen om de overstap te bewerkstelligen.

Terug naar overzicht
scroll