Detachering & Outsourcing
31. 01. 2018

Vier Gemeenten -> één loket leerlingenvervoer!

De Noord-Hollandse gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo zijn zelfstandige gemeenten, maar hebben sinds 1 januari 2017 één gezamenlijke ambtelijke organisatie, de BUCH. Reden voor deze gemeenten om te gaan bekijken op welke manier het leerlingenvervoer het beste georganiseerd kon gaan worden binnen deze samenwerking.

Dit heeft tot het besluit geleid dat de uitvoering van het leerlingenvervoer van de vier gemeenten is uitbesteed aan Forseti. In samenwerking met Impactive (Leerlingenvervoer.NU) is er direct bij de start voor gekozen om de aanvragen geheel digitaal te laten verlopen: ouders/verzorgers dienen een aanvraag in en deze worden, volgens de Verordening en beleidsregels, afgehandeld door Forseti. Alle communicatie rond het aanvraagproces én de dagelijkse uitvoering van het leerlingenvervoer met alle betrokkenen worden door de medewerkers van Forseti opgepakt. Daarnaast schuift Forseti aan bij het regionaal overleg over het vervoer.

Doordat Forseti voor verschillende gemeenten met verschillende Verordeningen en verschillend beleid werkt kunnen praktijkervaringen snel een eenvoudig worden uitgewisseld. Zo wordt er momenteel samen met de gemeenten gewerkt aan een beleidsplan voor het (tijdelijk) vervoer van asielzoekers naar de taalklas.

Terug naar overzicht