Draaiboek Leerlingenvervoer
Kennis & Educatie
30. 01. 2017

Opstellen van het reizigersprofiel

In het reizigersprofiel staat alles over de reiziger dat van belang is om kwalitatief goed vervoer te kunnen bieden. Binnen het doelgroepenvervoer is het bijvoorbeeld van belang om te weten of iemand met een hulpmiddel zoals een rollator of een rolstoel reist.

Daarnaast is het mogelijk dat onder bepaalde voorwaarden een reiziger wordt doorverwezen naar het openbaar vervoer. Wanneer een reiziger wordt doorverwezen naar het openbaar vervoer moet het aanbod van het openbaar vervoer aansluiten op de mogelijkheden van de reiziger. Samen met reizigers en consulenten heeft Forseti een nieuw reizigersprofiel opgesteld voor de samenwerkende gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Gezamenlijk zijn de uitgangspunten vastgesteld waarna invulling is gegeven aan de inhoudelijke aspecten. Ook de wijze waarop nieuwe toepassingen, zoals een ov-advies of het aanbieden van een alternatief tijdstip, gerealiseerd kunnen worden zijn uitgebreid besproken.

Juist door gezamenlijk met reizigers over het vervoer in gesprek te gaan ontstaat een goed beeld van de behoefte en de beelden die reizigers hebben over alternatieve reismogelijkheden. Gedurende deze gesprekken is gebleken dat reizigers dermate specifieke behoeften hebben dat deze op voorhand niet voorzien waren maar enkel duidelijk werden door met de reizigersgroep in gesprek te gaan. Om deze reden worden reizigersgroepen bij de totstandkoming van het reizigersprofiel nauw betrokken.

Terug naar overzicht
scroll