Beleid & Advies
11. 06. 2019

Onderzoek kansen voor een nieuw flexibel vraagafhankelijk vervoersysteem

Forseti heeft voor de regio Rivierenland onderzoek gedaan naar de kansen voor een nieuwe flexibel vraagafhankelijk vervoersysteem.

Daarbij hebben we vervoerskundige berekeningen uitgevoerd om na te gaan of een deel van de regio zich leent voor een concrete pilot. In dit proces heeft afstemming plaatsgevonden met de provincie Gelderland over dit vraagstuk, en hebben we geconcludeerd dat de vervoerskundige potentie onvoldoende is om een nieuw flexibel vraagafhankelijk vervoersysteem op te zetten voor alleen ov-reizigers. Met deze conclusie is het onderzoek gestopt en heeft de opdrachtgever met de provincie besloten het concept niet verder uit te werken ten behoeve van een concrete pilot.

Terug naar overzicht